Categorieën

Service

OIGS moet info gevaarlijke stoffen bundelen voor hulpdiensten

OIGS moet info gevaarlijke stoffen bundelen voor hulpdiensten
Nieuws

OIGS moet info gevaarlijke stoffen bundelen voor hulpdiensten

  • Redactie
  • 05-06-2019
  • Nieuws
OIGS moet info gevaarlijke stoffen bundelen voor hulpdiensten

SCHIEDAM -  Er komt een nieuw informatiesysteem voor gebruik bij incidentbestrijding in het Rijnmondgebied. Dat maken de DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) bekend. 

Sinds 2016 bereiden zij, samen met bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen dit nieuwe systeem, OIGS, voor. Het moet een 'gebruiksvriendelijk en toekomstvast' systeem worden met operationele informatie ter ondersteuning van de incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen. De bouw van het systeem is begonnen. Vanaf komende maand wordt bedrijven actief gevraagd zich aan te sluiten.

Met ruim 1,2 miljoen inwoners, een wereldhaven en intensieve industrie in de regio is het volgens de initiatiefnemers belangrijk dat hulpverleners en toezichthouder DCMR informatie hebben over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. "Samen met de bedrijven die deze stoffen produceren, verwerken, op- of overslaan, is ieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijk dat er veilig en zonder onnodige verstoringen in het gebied wordt gewerkt en geleefd."

Het huidige systeem (CRP) is volgens DCMR en VRR verouderd en aan herziening toe: OIGS moet beter aansluiten op de huidige operationele werkprocessen. "De informatie voor incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen is nu nog versnipperd", zo stellen zij. Het beheer en de digitale beschikbaarheid van gegevens wordt daarmee bemoeilijkt.Een deel van die onbekendheid is ook gewild: de brandweer wil graag weten welke stoffen in welke hoeveelheden waar liggen, terwijl de bedrijven hun informatie willen beschermen vanwege hun concurrentiepositie. OIGS wil beide belangen behartigen: het publieke belang, met oog voor de positie van de bedrijven, zo stellen de betrokkenen. Zo wil de DCMR als toezichthouder weten of een bedrijf de voorschriften in de vergunning overschrijdt. Hiervoor laat de DCMR een aparte module bouwen, die de bedrijven eveneens over een eventuele overschrijding informeert.

Een projectgroep met vertegenwoordigers van de VRR (chemisch advies, GHOR, Industriële Veiligheid en Operationele Informatie), DCMR en bedrijven (Deltalinqs, VNCW en VNPI) inventariseerde de behoeften en stelde een programma van eisen op. In OIGS krijgen bij een incident met gevaarlijke stoffen zowel de bevelvoerder, de officier van dienst als de (gezondheidskundig) adviseur gevaarlijke stoffen toegang tot OIGS. Dankzij koppelingen tussen het meldkamersysteem van de veiligheidsregio en OIGS, wordt de informatie voor aankomst van de hulpdiensten automatisch en visueel op de mobiele informatievoorziening (MOI) aangeboden. OIGS bevat naast de actuele stoffenvoorraad in opslaglocaties ook geografische en statische informatie zoals scenario’s en informatie over het bedrijventerrein. Niet iedereen heeft dezelfde informatie nodig. Daarom wordt de informatie in verschillende lagen gepresenteerd: van beknopt tot specifiek.

Uit de aanbestedingsprocedure is B3 Partners geselecteerd voor de bouw en Falck als implementatiepartner van het systeem. Voor de zomer wordt het systeem getest met een aantal testgebruikers. Pas na aansluiting van alle bedrijven, opleiding van alle gebruikers en inrichting van het beheer, is de implementatie compleet. Dit is naar verwachting eind dit jaar het geval.