Categorieën

Service

Ook Schiedam-Noord ontkomt niet aan betaald parkeren

Ook Schiedam-Noord ontkomt niet aan betaald parkeren
Politiek

Ook Schiedam-Noord ontkomt niet aan betaald parkeren

  • Redactie
  • 30-06-2021
  • Politiek
Ook Schiedam-Noord ontkomt niet aan betaald parkeren

Foto: Bachplein gezien vanaf Winkelcentrum Spaland


SCHIEDAM - De gemeente heeft reeds eerder besloten het bestaande betaald parkeren in Schiedam uit te breiden tot het gehele gebied ten zuiden van de A20. Nu blijkt dat ook in een stuk van Schiedam-Noord betaald parkeren dreigt te komen.

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van de gemeente Schiedam is te lezen onder punt 13: "In Schiedam-Noord zal de parkeerproblematiek projectmatig worden aangepakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij beheerprojecten. Onze eerste focus is op het Faassenplein en Heijermansplein. We zetten in op actief stimuleren van gebruik van parkeerplaatsen op eigen terrein, bijvoorbeeld de ophoging van de wijk de Gaarden. Gezien de ontwikkelingen op Bachplein onderzoeken wij daar of met parkeerregulering parkeerdruk verlaagd kan worden. Hieraan gerelateerd wordt dan wel gekeken naar het realiseren van parkeerfaciliteten aan de rand van wijken waarbij de garage bij het sportcomplex Willem-Alexander een uitwijkmogelijkheid kan zijn."

Ter behandeling van het Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Mobiliteit wordt vanuit de raad opgemerkt: "Het is opvallend dat het college in het uitvoeringsprogramma bij punt 13 speculeert over het betaald parkeren in Schiedam-Noord, terwijl dit nadrukkelijk niet werd genoemd in de mobiliteitsvisie." De vraag wordt gesteld: "Zijn er andere plekken dan het Bachplein in Schiedam-Noord waar het college toch aast op het invoeren van betaald parkeren?" 

Ook het gebied ten zuiden van De Brauwweg ligt ten noorden van de snelweg en ook voor dit gebied spreekt het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (onder punt 16) van invoeren van betaald parkeren. Dat roept vanuit de gemeenteraad de vraag op: "Waarom wijkt het college met punt 16 af van de afspraak om slechts onder de snelweg gereguleerd parkeren in te voeren?"

Update:
De reactie van het college op bovengenoemde opmerking vanuit de raad en op bovengenoemde vraag vanuit de raad: 
'Het is opvallend dat het college in het uitvoeringsprogramma bij punt 13 speculeert over het betaald parkeren in Schiedam-Noord, terwijl dit nadrukkelijk niet werd genoemd in de mobiliteitsvisie.'
Reactie van college: 'Betreft inleidende tekst en geen vraag.'
'Zijn er andere plekken dan het Bachplein in Schiedam-Noord waar het college toch aast op het  invoeren van betaald parkeren?'
Antwoord van college:
'U formuleert uw vraag politiek, wij geven hier een feitelijk antwoord. 
In het uitvoeringsprogramma spreken we over parkeerregulering rond het Bachplein en niet specifiek over betaald parkeren. Betaald parkeren is een vorm van regulering, maar niet de enige vorm. Rondom het Bachplein kan de noodzaak voor parkeerregulering door woningbouw ontstaan. Er zijn nu geen plannen om buiten de omgeving van het Bachplein het parkeren in Schiedam-Noord verdergaand te reguleren.'