Categorieën

Service

Rijksgeld ook voor verbetering station Schiedam Centrum

Rijksgeld ook voor verbetering station Schiedam Centrum
Nieuws

Rijksgeld ook voor verbetering station Schiedam Centrum

  • Redactie
  • 16-11-2022
  • Nieuws
Rijksgeld ook voor verbetering station Schiedam Centrum

Frans Hamerslag (onder)tekent de plannen; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - De miljarden die maandag werden aangekondigd voor het verbeteren van het spoorwegnet en als impuls voor de woningbouw in onze omgeving, gaan ook naar de vernieuwing van station Schiedam Centrum.

Zie dit eerdere artikel.

Dat blijkt uit een bericht van de gemeente Schiedam. "De Rijksoverheid start een studie om te bepalen hoe het spoor tussen Leiden en Dordrecht kan worden verbeterd. Het besluit tot start van deze studie als onderdeel van het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport, MIRT, betekent dat het rijk en de regio geld reserveren voor een verbouwing van station Schiedam Centrum en tevens voor de aanleg van een toekomstig station Kethel."

Die verbouwing is een grote en al lang levende wens van de stad. Dit met het oog op het op de lange termijn sterk groeiend aantal reizigers die van het station gebruikmaken en op de nieuwbouw die de stad wil realiseren op Schieveste. Erg goed nieuws, noemt wethouder Frans Hamerslag, met onder meer mobiliteit in zijn portefeuille het bericht uit Den Haag. “Sinds 2020 heeft Schiedam samen met de partners in de Verstedelijkingsalliantie hard gewerkt aan kansen op financiering vanuit rijk en regio voor verbetering van het verouderde station Schiedam Centrum." Alleen met geld voor een renovatie kan dit knooppunt van openbaar vervoer 'in de pas blijven lopen met de aangrenzende ontwikkelingen in Schiedistrict en met andere opgaven op het gebied van mobiliteit in Schiedam'. Ook de spoorverdubbeling en de aanleg van station Kethel verwelkomt Hamerslag.

Het startsein voor de studie werd onlangs gegeven door ministers Mark Harbers en Hugo de Jonge, staatssecretaris Vivianne Heijen, afgevaardigden van provincie Zuid-Holland, Pro Rail, NS, de Verstedelijkingsalliantie, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, en de wethouders van de steden langs de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht. Namens de gemeente Schiedam tekende de Schiedamse wethouder mee bij de starthandeling.

Het station Schiedam Centrum moet vooral verbeteren op punten als overzichtelijkheid, toegankelijkheid, sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebouw en de omgeving. Ook worden de routes tussen de verschillende openbaarvervoeronderdelen, zoals trein, metro, tram en bus, in ogenschouw genomen. Verder staat de bereikbaarheid van het station voor fietsers en voetgangers centraal in deze studie, evenals een herinrichting van het busstation op de Horvathweg. Uiteindelijk moet het station en het stationsgebied een logische eenheid gaan vormen.