Categorieën

Service

Schiedam werkt aan opvang dak- en thuislozen

Schiedam werkt aan opvang dak- en thuislozen
Wonen

Schiedam werkt aan opvang dak- en thuislozen

  • Redactie
  • 31-12-2015
  • Wonen
Schiedam werkt aan opvang dak- en thuislozen

Foto: Michael Luhrenberg


SCHIEDAM - B&W van Schiedam willen woningen inrichten voor de opvang van gezinnen die geen onderdak meer hebben. Ook willen zij een kleinschalige woonvoorziening realiseren voor Schiedamse daklozen die te kampen hebben met 'meervoudige problematiek'.

Het college stelt voor hiervoor jaarlijks 360.000 euro uit te trekken. Vanwege het spoedeisende karakter willen B&W afwijken van de gebruikelijke procedures en direct beginnen met het inrichten van de voorzieningen. Omdat de kosten hiervan goeddeels uit de reserve Sociaal Domein worden betaald, kan de gemeenteraad zich uitspreken over de plannen. Daartoe heeft zij drie weken de tijd, te rekenen vanaf 24 december.

Volgens B&W zijn de problemen rond dak- en thuislozen nijpend geworden door enkele naast elkaar lopende ontwikkelingen: de gemeente is vanwege de nieuwe wet Maatschappelijke Opvang veel meer betrokken geraakt bij de problematiek; de wijkteams in Schiedam signaleren sneller en maken de problemen zichtbaarder; andere voorzieningen vallen weg door bezuinigingen. Zo kampt de bestaande opvang van de Waterweg-gemeenten in Vlaardingen (De Elementen) met een groeiende wachtlijst. Dit komt vooral omdat mensen die tijdelijk in De Elementen wonen, na de opvang daar - die vier tot zes maanden duurt - moeilijk aan een ander huis komen.

Ook zorgt de komst van asielzoekers ervoor dat beschikbare woningen schaarser worden. Het college herhaalt in haar plannen dat het opvang voor Schiedammers zal regelen, voordat het extra asielzoekers in Schiedam zal onderbrengen. Verder zijn er flink wat Schiedammers die met een urgentiestatus op zoek zijn naar een huis, bijvoorbeeld vanwege sloop- en nieuwbouw of mantelzorg. Verder zijn er minder bedden beschikbaar in de psychiatrische instellingen en wordt daar steeds meer gewerkt met ambulante zorg. Ook de economische crisis maakt volgens B&W dat de problemen prangender worden, bijvoorbeeld vanwege huurachterstanden.

Volgens B&W is een 'integrale aanpak' nodig om de problemen met dak- en thuislozen in de stad beheersbaar te houden. Die bestaat uit het voorkomen van huisuitzettingen, maar dus ook uit het creëren van nieuwe voorzieningen. Deze zou concreet moeten bestaan uit enkele woningen waarin mensen die op straat zijn komen te staan, tijdelijk kunnen wonen, onder begeleiding van specialisten van een instelling. De instelling huurt daarvoor de woningen van Woonplus. Langer dan een jaar zouden de mensen niet in deze huizen moeten wonen.

Een andere voorziening is bedoeld voor mensen met meervoudige problemen, dus behalve dakloos- zijn ook problemen met justitie of psychiatrische problemen.

Behalve de 360.000 euro per jaar zal er eenmalig 110.000 euro gestoken moeten worden in het gereed maken van de huizen. Uit reguliere budgetten kan ieder jaar zestigduizend euro worden gehaald. Drie ton moet dus komen uit de reserve.