Categorieën

Service

Strijdlustige commissie wil antwoord op vragen

Strijdlustige commissie wil antwoord op vragen
Politiek

Strijdlustige commissie wil antwoord op vragen

  • Ted Konings
  • 24-05-2023
  • Politiek
Strijdlustige commissie wil antwoord op vragen

ACHTERGROND - Als druistige debutanten vlogen de Schiedamse gemeenteraadsleden er gisteravond in. Had het te maken met het feit dat zij een maandje hadden moeten overslaan en zo de schampere opmerkingen van de Schiedammers over zich heen kregen? “Dat is wel heel makkelijk verdiend!”

Of was het vooral de belangrijke agenda, met Schieveste, armoede en schulden, begrotingswijzigingen, verslag en begroting van de GGD en de aanpak van de woningen in de Staatsliedenbuurt op de agenda?

In ieder geval namen de raadsleden geen blad voor de mond. Waarom begon Stroomopwaarts niet eerder met het evalueren van de regionale visie Armoede en het opstellen van een nieuwe visie? (LOS). Jammer dat evaluatie van voorlichting aan jongeren met programma’s Money Fit en Startpunt Geldzaken niet afgerond is en nog geen zichtbare effectiviteit oplevert (AOV). Hoe zit het met de huishoudens die moeten rondkomen van bedragen onder het sociaal minimum? (PvdA). En waar blijft de totaalvisie op het gebied van armoede en schulden? (VVD).

Stroomopwaarts kwam tijdens meerdere agendapunten voor het voetlicht: met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling die het participatiebedrijf het werken mogelijk maakt, met een begrotingswijziging en tijdens de bespreking van de regionale visie Armoede en Schulden. Voor de Schiedamse raadsleden aanleiding de nodige kritiek te spuien: de raad heeft geen bevoegdheid om besluiten of de begroting of jaarstukken van Stroomopwaarts vast te stellen. We kunnen wel een zienswijze opstellen, maar Stroomopwaarts kan die rustig naar zich neerleggen (VVD). Een slager die zijn eigen vlees keurt (AOV). Over de effectiviteit van voorgestelde maatregelen door het participatiebedrijf: het is cruciaal dat we ons afvragen of deze maatregelen daadwerkelijk het gewenste resultaat zullen opleveren (Denk). Stroomopwaarts geeft sowieso weinig inzicht aan de raad; uitleg en stukken zijn altijd onvolledig of achterhaald (VVD).

Maar de kritische geest die de raad vaardig was geworden beperkte zich niet tot Stroomopwaarts. Waarom de gemeente de gymzalen van Primo heeft overgenomen? (LOS). Als je kijkt naar de infectieziektebestrijding, is uit de toelichting nog steeds niet helemaal duidelijk waarom daar zo veel extra geld naartoe zou moeten (VVD). En toen moest het - gezien de tijd die de raad ervoor uittrok - belangrijkste agendapunt nog komen: de aanpak van de Staatsliedenbuurt. Zie dit artikel van gisteren. Trouwens: met het opsouperen van de Eneco-gelden gaat het ook wel heel hard (GL).

De uitgesproken strijdlust van de raad zorgde ook voor de nodige nieuwtjes: aanbesteding van de gymzalen die de gemeente net heeft aangeschaft (zie hier). Wethouder Petra Zwang kondigde ook een nieuwe armoedeconferentie aan, komend najaar. Het is een vervolg op de succesvolle bijeenkomst van afgelopen oktober, georganiseerd door Schiedammers voor Schiedammers (‘Waar we als stad trots op moeten zijn.’) Het thema wordt ‘Hoe vinden we elkaar?’.

De wethouder gaf ook aan dat de late evaluatie van Stroomopwaarts ‘haar schuld’ was. In plaats van het oppakken van een visietraject vond Zwang het belangrijker om snel werk te maken van het toekennen van de Energietoeslag, die afgelopen najaar tegelijk speelde. Kwestie van prioriteiten. 

Ook werd duidelijk dat in Schiedam 27 gezinnen onder het sociaal minimum leven door een overheidsfout. Zij krijgen door botsende regels onterecht geen huur- of zorgtoeslag. Zij zijn onderdeel van een groep van naar schatting 5700 huishoudens in Nederland die geld misloopt door kafkaëske toepassing van regels, zo beaamde het kabinet onlangs. De Schiedammers die menen dat dit hen ook is overkomen, kunnen zich melden bij het WOT of Stroomopwaarts, aldus Zwang. Zij kunnen met bijzondere bijstand verder geholpen worden. De minister komt met een kamerbrief, ‘daar wacht ik met spanning op’, aldus de wethouder. Nog een aankondiging van haar kant: eind juni komt de evaluatie van het Schuldenlab naar de raad.

Verder kondigden PvdA en mogelijk D66 moties aan die tijdens de komende raadsvergadering aan de orde komen.

Zo werd het een vergadering waarin de commissie van zich afbeet - denk ook aan de oproep aan burgemeester en wethouders om onverwijld te zorgen voor actie die de bewoners van de Staatsliedenbuurt perspectief geeft op een leefbare woning. En waarin het college vooral actie aankondigde, in overleg, op papier en met concrete stappen. 

Waarbij wij hier nog de aandacht willen vragen voor ‘een puntje’. Letterlijke citaten uit de vergadering: “Wij roepen al een hele tijd om KPI’s” (Maurice Mannee, AvS); “Waarbij Stroomopwaarts handelt vanuit duidelijke KPI’s die door het college worden vormgegeven.”(Wijnand de Leeuw, PvdA); “Wij zijn heel hard bezig als college om de rapportages die u krijgt van Stroomopwaarts, om daar de KPI’s aan te scherpen, niet alleen omdat dat voor u fijn is als raad, omdat u beter uw rol kunt vervullen, maar ook dat wij als college, ik als wethouder nog beter mijn werk kan doen en ook weet op welke knoppen ik moet duwen, waar ik vaart moet zetten of waar het vanzelf gaat.” (Petra Zwang)

Weet u het al? Wat KPI's zijn?

Wil de raad waarlijk de vertegenwoordiging zijn van de Schiedammers, en de wethouder de bestuurder die zaken in goede banen leidt, dan is het aan te bevelen begrijpelijke taal te gebruiken. Zeg dan gewoon ‘belangrijke prestatie-indicatoren’, succesfactoren, normen of iets dergelijks, snappen wij het ook.