Categorieën

Service

Tien procent minder auto's bij betaald parkeren haalbaar

Tien procent minder auto's bij betaald parkeren haalbaar
Nieuws

Tien procent minder auto's bij betaald parkeren haalbaar

  • Kor Kegel en Ted Konings
  • 08-06-2022
  • Nieuws
Tien procent minder auto's bij betaald parkeren haalbaar

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur verwacht wel degelijk een afname van het aantal geparkeerde auto’s als in een aantal woonbuurten betaald parkeren wordt ingevoerd. Het college van burgemeester en wethouders spreekt zelfs van een afname met tien procent.

Het doel van het invoeren van betaald parkeren is om de parkeerdruk te verminderen, zegt de communicatiemedewerker van het college. Het zal in ieder geval tot gevolg hebben dat forensen die bij metrostations of in het havengebied moeten zijn, niet meer zo makkelijk in de woonbuurten parkeren.

De vraag was waarom betaald parkeren en vergunningparkeren tot minder parkeerdruk zouden leiden. Het aantal auto’s neemt namelijk niet af. Maar dat ziet de gemeente anders. “Door het invoeren van parkeervergunningen wordt het aantal auto’s per huishouden beperkt”, aldus de woordvoerder van het college.

Vorige week maakte de gemeente bekend dat er in west, zuid en de Nolensbuurt een draagvlakmeting gehouden gaat worden. Bij een opkomst van minimaal dertig procent zal de helft plus één van de respondenten de doorslag geven of er wel dan niet betaald parkeren mag worden ingevoerd. De gemeente verwacht dat in de buurten waar vooral eind van de middag en ’s avonds veel automobilisten een parkeerplek zoeken, er wel een meerderheid zou kunnen zijn voor de invoering van betaald parkeren.

De gemeente houdt het wel voor mogelijk dat er een waterbedeffect kan ontstaan. Als een aantal bewoners of bezoekers de auto verder van huis of van het bezoekadres neerzet om toch nog gratis te kunnen parkeren, kan er in de omliggende buurten extra parkeerdruk ontstaan. Daar waarschuwt bijvoorbeeld winkeliersvereniging Nolenslaan voor. Volgens de gemeentewoordvoerder zal dan gemeten moeten worden wat de gevolgen zijn voor de buurten waar parkeren nog gratis is.

Bij nieuwbouwprojecten bestaat de mogelijkheid om geen parkeervergunningen te verlenen aan toekomstige bewoners. Het doel is dat op langere termijn het autobezit omlaag gaat en dat de bewoners en bezoekers van Schiedam meer gebruikmaken van andere vervoersmogelijkheden, zoals openbaar vervoer, de fiets en deelmobiliteit. Zo staat het ook in de Mobiliteitsvisie van de stad.

De draagvlakmeting wordt eerst gehouden in Schiedam-West, waar vooral de Schrijversbuurt, de Schildersbuurt, de Frankelandbuurt en de Liduinabuurt last hebben van een hoge parkeerdruk in de namiddag en avonduren. Daarna volgt een draagvlakmeting in zuid en vervolgens in het deel van de Nolensbuurt tussen de Burgemeester Honnerlage Gretelaan en de Noordvestsingel. Het college zal de gemeenteraad informeren over de aanpak van de draagvlakmeting.

Bij invoering van parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven krijgt de gemeenteraad bij de behandeling van de gemeentebegroting 2023 het voorstel om de lagere tarieven dan die er nu in delen van de stad zijn, te verwerken in de fiscale verordeningen voor volgend jaar. In plaats van 95 euro zou een 'eerste' parkeervergunning in een huishouden volgend jaar dan 76 euro gaan kosten. En met name de tweede vergunning wordt goedkoper: geen 406 euro meer, zoals nu het geval is, maar 188 euro. B&W wil met deze stap vooral de mensen met twee auto's in het huishouden tegemoet komen en daarmee ook het draagvlak voor het invoeren van betaald parkeren vergroten. In de enquête die afgelopen zomer in west werd gehouden over de gewenste venstertijden voor betaald parkeren, werd deze verlaging van de tarieven al gemeld, en het college wil deze aankondiging gestand doen.
Een dergelijke stap scheelt de gemeente 160.000 euro, maar dit bedrag kan volgens het college binnen de begroting worden opgevangen, onder meer omdat er hogere inkomsten zijn uit het straatparkeren en er meer vergunningen zijn verkocht dit jaar dan begroot. Als op termijn het aantal straten met vergunningplicht in de stad wordt uitgebreid, zorgt dit uiteraard voor extra inkomsten.

De draagvlakmeting zelf wordt door B&W overigens begroot op 185.000 euro.

Het college komt met het besluit tot draagvlakmetingen op een opmerkelijk moment, namelijk in zijn demissionaire zittingsduur. Momenteel worden onder leiding van Metin Çelik coalitiebesprekingen gevoerd om tot een nieuw wethoudersteam te komen. Over de inhoud van de coalitieonderhandelingen zijn nog geen mededelingen gedaan en in theorie zou het nieuwe college van mening kunnen zijn dat er geen betaald parkeren moet komen. Mogelijk heeft het nog zittende college voorkennis dat het nieuwe college wél betaald parkeren wil. Enkele maanden geleden werd besloten om in de resterende bestuursperiode geen ingrijpende besluiten meer te nemen. Het houden van draagvlakmetingen wordt dan kennelijk niet als ingrijpend besluit gezien. Overigens vloeit het besluit voort uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van december 2021.

Het college constateerde toen dat er in de gemeenteraad geen draagvlak is om betaald parkeren in te voeren in het gehele stadsdeel ten zuiden van de A20, maar dat de parkeerproblematiek in sommige wijken wel om maatregelen vraagt die de druk verlichten. Betaald parkeren kan helpen, maar wordt alleen ingevoerd als daarvoor draagvlak is in de wijk.