Categorieën

Service

Tips voor balans tussen technische en fundamentele analyse

Tips voor balans tussen technische en fundamentele analyse
Winkelen

Tips voor balans tussen technische en fundamentele analyse

  • Commerciële bijdrage
  • 05-06-2024
  • Winkelen
Tips voor balans tussen technische en fundamentele analyse


SCHIEDAM - Langdurig succes in trading is alleen mogelijk met een onberispelijke planning en zorgvuldige analyse. Terwijl sommige handelsmodellen zich uitsluitend richten op technische analyse, geven sommige de voorkeur aan fundamentele analyse. Het is dan ook niet verwonderlijk dat modellen die beide integreren steeds populairder worden. In dit artikel onderzoeken we de sterke punten van beide analysetypen en hoe we ze in evenwicht kunnen brengen om de beste tradingplannen te creëren.

Wat is fundamentele analyse?
Dit is het type analyse waarbij de inherente waarde of prijs van een activum wordt geschat met behulp van drie gegevenslagen. Deze lagen omvatten de toestand van de economie in het algemeen, de stabiliteit van de sector waartoe het actief behoort en de financiële status van de organisatie die het actief uitgeeft. In dit type analyse worden zowel macro-economische als micro-economische situaties bekeken. 

Fundamentele analyse is gericht op het bestuderen van actuele marktgebeurtenissen om de waarde van een actief (de reële prijs) te bepalen in correlatie met de huidige marktwaarde. Als de reële prijs bekend is, kun je zien of het actief overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. 

Fundamentals van aandelen
Fundamentele analyse wordt vaak gebruikt op de aandelenmarkt. Wanneer analisten fundamentele waarden overwegen, variëren deze meestal van numerieke gegevens zoals de omzet van een bedrijf tot niet-kwantificeerbare informatie zoals de kwaliteit van het personeel.

1. De bedrijfsstructuur van het bedrijf: Dit gaat vaak verder dan structuren en modellen. Er wordt ook gekeken of de bedrijfsstructuur winst oplevert. 

2. De kracht ten opzichte van concurrenten: Verschillende factoren zijn verantwoordelijk voor het langdurige succes van veel organisaties. Maar het vermogen van een organisatie om hoger te komen dan anderen in haar sector hangt af van haar vermogen om haar concurrentievoordeel te ontdekken, te projecteren en te beschermen. Als je bedrijf een voordeel heeft dat niet gemakkelijk te overwinnen is, vergroot dat het vertrouwen van investeerders.

3. Het beoordelen van corporate governance heeft betrekking op de manier waarop het management, belanghebbenden van het bedrijf en medewerkers samenwerken om beleid uit te voeren. Mensen willen investeren in de effecten van bedrijven waar het beleid ethisch wordt uitgevoerd en de rechten van aandeelhouders worden beschermd. 

4. Een balans geeft een overzicht van de activa, het eigen vermogen en de passiva van een bedrijf. De balans kan worden berekend door de optelsom van het eigen vermogen en de verplichtingen van het bedrijf af te wegen tegen de activa van het bedrijf.

5. De resultatenrekening evalueert de winsten, inkomsten en uitgaven van het bedrijf.

6. De kasstroomoverzichten laten zien hoe geld in en uit het bedrijf stroomt. De meeste investeerders geven de voorkeur aan het analyseren van kasstroomoverzichten omdat de details van de investerings-, financierings- en operationele stromen het moeilijk maken voor bedrijven om de cijfers te manipuleren.De grondbeginselen van forexanalyse
Fundamentele analyse bij forex trading is iets anders en bestaat uit het beoordelen van andere indicatoren die uiteindelijk afhankelijk zijn van de centrale banken van verschillende landen.

1. Economisch beleid en politieke stabiliteit van een land: Markten geven de voorkeur aan valuta's van landen met een gezond fiscaal/monetair beleid en politieke omgevingen die bevorderlijk zijn voor economische groei.

2. Productiviteit en concurrentievermogen: Valuta's hebben de neiging sterker te worden voor landen die zeer productief zijn en waarvan de export wereldwijd in trek is.

3. Instroom van investeringen: Valuta's winnen aan waarde wanneer een land veel buitenlandse investeringen aantrekt vanwege lucratieve mogelijkheden.

4. BBP-groeicijfers: Sterke BBP-cijfers wijzen op een groeiende economie, wat de vraag naar valuta stimuleert.

5. Rentevoeten: Hogere rentes maken een valuta aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders die op zoek zijn naar hogere rendementen.

6. Werkgelegenheid: Lage werkloosheid correleert met een robuuste economie en een sterkere munt.

7. Inflatiecijfers: Valuta's verliezen waarde ten opzichte van andere wanneer een land een hoge en stijgende inflatie heeft.

Wat is technische analyse?
Bij technische analyse worden statistische antecedenten van gebeurtenissen uit het verleden geanalyseerd en gebruikt om potentiële beleggingskansen te identificeren. De statistieken worden verzameld uit handelsactiviteiten, meestal door het meten van prijstrends en volume. Een van de basisconcepten van technische analyse is dat de prijsbewegingen van een actief en hoe beleggers in bepaalde seizoenen handelden, gebruikt kunnen worden om toekomstige marktgebeurtenissen te voorspellen. 

Wat is de basis van technische analyse?
De fundamentele principes van technische analyse zijn afgeleid van de theorieën van Charles Dow. Samengevat tot de realiteit van technische analyse zijn de fundamentele theorieën echter:

1. Op elke markt is er korting op alles. 

2. Prijsbewegingen komen voor in patronen.

3. Historische gebeurtenissen zullen zich waarschijnlijk herhalen. 

Wat zijn de populaire technische analyse-indicatoren?
Het beoordelen van historische gegevens voor technische analyse kan worden uitgevoerd met behulp van hulpmiddelen die de heersende markttrend kunnen herkennen, de kracht ervan kunnen vaststellen en kunnen bepalen of deze trend zal aanhouden. Deze hulpmiddelen omvatten oscillatoren, grafiekpatronen, volume-indicatoren, steun- en weerstandsniveaus.

Waarom gebruiken handelaren technische analyse?
Technische analyse wordt bij voorkeur gebruikt door kortetermijnbeleggers om grafiekpatronen te observeren en het sentiment van beleggers ten opzichte van een activum te analyseren. Charles Dow stelt dat zelfs wanneer marktprijzen willekeurig tot stand komen, ze vaak een patroon volgen dat getraceerd kan worden en keer op keer optreedt. 

Als je de patronen kent, kun je het juiste moment voorspellen om de markt te betreden. Politieke instabiliteit heeft vaak invloed op deze patronen. De meeste detailhandelaren geven de voorkeur aan technische analyse in de forexsector.

Wat is de balans tussen fundamentele en technische analyse? 
Het grote verschil tussen fundamentele en technische analyse sluit de mogelijkheid van een evenwicht tussen hun gebruik niet uit. Naar verluidt combineerden de meest succesvolle markttoetreders beide analysetypen in plaats van afhankelijk te zijn van slechts één type. Fundamentele analyse kan je bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van valuta's van landen met een sterke economische groei, lage inflatie en stijgende rente. Vervolgens zal een goede technische analyse met behulp van koersgrafieken en steun- en weerstandsniveaus je helpen te bepalen wanneer je de markt kunt betreden of verlaten. Je kunt zowel technische als fundamentele analyses uitvoeren met de TradingView app.

Het belang van uitgebreide analyse in de forexhandel
Het plannen van een succesvolle handel omvat een goede analyse vóór de uitvoering. Gezien het belang van fundamentele en technische analyse, is het ook essentieel om de impact van politieke instabiliteit op beide te benadrukken. Politieke instabiliteit beïnvloedt bijvoorbeeld het bestuur en de financiële prestaties van een bedrijf, wat uiteindelijk van invloed is op het sentiment van beleggers ten aanzien van effecten die door het bedrijf worden uitgegeven. Dat gezegd hebbende, is het altijd aan te raden om een fundamentele en technische analyse uit te voeren op een potentiële investering om situaties met een hoog risico en weinig winst te beperken.