Categorieën

Service

Werk aan panden Fabristraat stilgelegd

Werk aan panden Fabristraat stilgelegd
Wonen

Werk aan panden Fabristraat stilgelegd

  • Redactie
  • 20-08-2022
  • Wonen
Werk aan panden Fabristraat stilgelegd

SCHIEDAM - De werkzaamheden aan de panden in de Fabristraat, op nummer 31 en 33, zijn stilgelegd. Dat meldt de gemeente Schiedam naar aanleiding van vragen van omwonenden.

Afgelopen week stuurden deze buren van twee oude, in hun ogen bouwvallige panden in de straat een brandbrief naar vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de raad, alsook de media, waarin zij hun zorgen uitten over de verbouwing van met name het pand op nummer 31. Zie dit artikel. Zij stelden dat de werkzaamheden doorgingen, ook al ontbreekt daartoe de vergunning.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt nu dat er inderdaad geen toestemming is voor de werkzaamheden. "In januari zijn voor beide panden omgevingsvergunningen aangevraagd om een verbouwing te mogen uitvoeren. Beide aanvragen zijn door de gemeente geweigerd."

Een andere klacht van de buren is dat zij ondanks herhaalde bezwaren, geuit via brieven en telefoontjes naar het stadskantoor en aan de Lichtblauwe Brigade, geen respons kregen van de gemeente Schiedam. Het leek hun alsof niemand geïnteresseerd was de gang van zaken en de overtreding.

De woordvoerder spreekt dit met zo veel worden tegen: "De gemeente is eerder dit jaar door één omwonende op de hoogte gebracht van bouwwerkzaamheden. Naar aanleiding daarvan hebben we een controle uitgevoerd. Waarschijnlijk waren andere omwonenden hier niet van op de hoogte."

De brief op poten van deze week heeft opnieuw tot actie geleid, aldus de zegsman. "Naar aanleiding van nieuwe meldingen van omwonenden is deze week opnieuw een controle uitgevoerd. Die heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden zijn stilgelegd. De eigenaar bleek zijn aannemer opdracht te hebben gegeven om niet alleen de gevels te reinigen (dat is een omgevingsvergunningvrije activiteit), maar ook een aantal omgevingsvergunningplichtige bouwwerkzaamheden te laten uitvoeren. Hiervoor was geen vergunning verleend."

Met de andere klachten die de omwonenden uitten, kan de woordvoerder niet zo veel. Er is grote ergernis over de steeds wisselende bewoners in de panden, meestal arbeidsmigranten. "Voor wat betreft de bewoning geldt dat de gemeente stimuleert dat mensen zich zo spoedig mogelijk nadat ze hier zijn komen wonen inschrijven bij de gemeente. Ze zijn dit echter pas verplicht als ze vier maanden of langer in Nederland verblijven of de intentie hiertoe hebben. Verder is het niet verboden als er regelmatig wisselingen in de bewoning optreden. De gemeente kan hier niet tegen optreden, net zoals het geen voorwaarde is dat bewoners Nederlands spreken. Als omwonenden woonoverlast ervaren, is ons advies om dit altijd te melden bij de gemeente."