Categorieën

Service

Wethouder Laan hoeft niet te verhuizen

Wethouder Laan hoeft niet te verhuizen
Politiek

Wethouder Laan hoeft niet te verhuizen

  • Redactie
  • 05-06-2024
  • Politiek
Wethouder Laan hoeft niet te verhuizen

V.l.n.r. wethouder Antoinette Laan (l) bij de presentatie van het gebouw Apex, dat de gezichtsbepaler moet gaan worden voor de mechatronicacampus op 's-Graveland; foto: Look J. Boden


SCHIEDAM - Wethouder Antoinette Laan kan in Rotterdam blijven wonen. Zij kreeg gisteravond van de Schiedamse raad ontheffing van de verplichting die voor wethouders geldt om in de stad te wonen die zij besturen.

Unaniem was die steun niet. "Het gaat over het wettelijke vereiste dat raadsleden, wethouders en de burgemeester in de gemeente wonen", stelde Yorick Haan namens Groen Links. "De wet staat toe dat aan de wethouder een ontheffing van het woonplaatsvereiste verleend wordt voor één jaar. De ontheffing kan bij bijzondere omstandigheden voor maximaal een jaar verlengd worden. In het raadsvoorstel staat geen onderbouwing. Er wordt niet aangegeven dat er bijzondere omstandigheden zijn en wat die zouden zijn." 

Jaap Pegtel namens het CDA en Jan Meesters namens LOS vroegen zich met Haan af of er wet een wettelijk besluit te nemen viel als in het raadsvoorstel de bijzondere omstandigheden niet genoemd staan. "Is er dan wel sprake van een gemotiveerde beslissing?", aldus Pegtel. "Ik wil niet nat gaan."

Volgens Tom Janssen van de VVD, de partij van wethouder Laan, is al bij het aantreden van de wethouder in 2022 uitgebreid en openbaar beraadslaagt over de voorwaarde van de Rotterdamse om in haar stad te blijven wonen. Daarin is volgens hem niets veranderd. Ook al signaleerde Maarten Reuderink van de Ouderenpartij dat er nu niet gesproken wordt over de schoolgaande kinderen van Laan en ook niet langer sprake kan zijn van onervarenheid bij de andere wethouders, argumenten die vorig jaar bij de verlenging van de ontheffing genoemd werden. Reuderink. "Een wethouder die desnoods uit Rotterdam zo ongeveer in haar eentje drie portefeuilles bestiert is natuurlijk niet mis en een aanwinst voor dit college. Het betekent voor ons dat andere partijen nog eens heel serieus naar hun vertegenwoordigers in het college moeten gaan kijken."

Wat hem betreft 'wint de wet het van de persoonlijke kwaliteiten' van Laan, de Ouderenpartij stemde tegen. Net als CDA. LOS en Groen Links. De andere partijen steunden het voorstel en deelden de visie van Janssen, die stelde dat 'de raad besluit of er sprake is van bijzondere omstandigheden'. "Voor mij is glashelder dat dit voorstel aan alle wettelijke vereisten voldoet."