Beukenhof met Yarden naar Dela

29-10-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Dela wil Yarden overnemen. Het gaat daarbij om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen. Yarden is beheerder van de Beukenhof.

Yarden verkeert in financiële moeilijkheden, naar verluidt omdat het met zijn 390.000 pakketpolissen verplichtingen op zich heeft genomen die het niet kan betalen. Daarin spelen de gestegen kosten van uitvaarten en de lage rente, waardoor de ingelegde premies weinig opleveren, een rol. Een herstelplan dat afgelopen zomer werd opgesteld biedt onvoldoende soelaas.

Yarden ging daarom op zoek naar 'een structurele oplossing' en vond een geschikte partner in de coöpertie Dela, aldus de aankondiging van de voorgenomen overname. De bestuurders van Yarden en Dela ondertekenden gisteren de overeenkomst voor de overname. "In de nieuwe situatie kunnen de Yarden-leden rekenen op financiële stabiliteit en ontstaat ruimte voor meer inflatiebescherming en winstdeling voor leden", zo stellen zijn.

"Dankzij deze overname krijgt Dela er een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij die complementair zijn aan die van Dela", stellen zij ook. Daaronder ook de Beukenhof.

Als de toezichthouders de voorgenomen overname goedkeuren, is Yarden vanaf begin 2020 officieel onderdeel van Dela. Voor de samenvoeging en integratie nemen de twee ruim de tijd: uiterlijk in 2022 moet dat gebeurd zijn. Wat de personele consequenties zijn op korte- en langetermijn, kan nog niet in detail worden aangegeven. Edzo Doeve, algemeen directeur van Dela verwacht dat er banen verdwijnen op Yarden’s hoofdkantoor in Almere. Het gaat om staffuncties en banen in het verzekeringsbedrijf. "Bij uitvaartverzorging is die kans kleiner, want onze faciliteiten en locaties zijn grotendeels complementair aan elkaar. De medewerkers kunnen sowieso rekenen op een net sociaal plan, opgesteld in nauw overleg met de ondernemingsraden.”

Doeve ziet veel gelijkenissen tussen de twee bedrijven. “Dela en Yarden delen een soortgelijke historie, zijn beide ledenorganisaties en zijn beide opgericht om een waardige
uitvaart mogelijk te maken. In de praktijk werken we al veel en goed samen. We gebruiken elkaars faciliteiten in gebieden waar de ander geen uitvaartcentrum of crematorium heeft.
Nu Yarden op zoek is naar een structurele oplossing, kunnen we – dankzij onze financiële buffers - helpen. Ik ben er trots op dat onze solidariteitsgedachte - ‘Draagt Elkanders Lasten’ - springlevend is. De gedachte achter deze overname is dat een sterk collectief een verzwakt collectief helpt, zodat er één nog sterker collectief ontstaat.”

Derck van der Vegte, voorzitter van het hoofdbestuur van de Vereniging Yarden: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij goed bij elkaar passen en dat een overname door Dela de beste vooruitzichten biedt voor al de Yarden-polishouders.“ Voor Yarden-leden verandert er volgens hem voorlopig niets: de polis loopt gewoon door, en leden of hun nabestaanden kunnen blijven rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. De herstelactie die Yarden deze zomer moest doorvoeren voor de pakketpolissen, blijft van kracht. Dela komt de pakketpolishouders van Yarden wel tegemoet. Bij overlijden in de komende tien jaar hoeven nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets na te betalen. Door een
forse kapitaalinjectie en extra reserveringen ontstaat er bovendien veel meer ruimte voor toekomstige inflatiebescherming voor alle Yarden-leden.

Yarden heeft een sterke vrijwilligersorganisatie die helpt bij rouwverwerking, en taboes doorbreekt rondom de dood. Deze vereniging – die in december honderd jaar bestaat - komt nu met hulp van Dela op eigen benen te staan. Daarmee wordt het gedachtengoed van Yarden’s rechtsvoorgangers AVVL en Nuva voortgezet. Van der Vegte: “Naast de Yarden-
leden kunnen straks ook Dela-leden profiteren van deze schat aan kennis en hulp. Het is onze ambitie dat de Vereniging Yarden uiteindelijk de hele Nederlandse bevolking bereikt.”

Coöperatie Dela heeft geen winstoogmerk, zij dient de belangen van haar leden op korte en lange termijn te beschermen. Door een groter en sterker collectief, ontstaat er ook voor de leden van Dela op termijn meer ruimte voor winstdeling en inflatiebescherming. Door de genoemde reserveringen en kapitaalinjectie om Yarden-polishouders tegemoet te komen
daalt Dela’s solvabiliteitsratio van 373 procent (eind 2018) naar 269 procent. Doeve: “De overname vraagt op korte termijn een investering. Onze solvabiliteit daalt, maar blijft desondanks sterk. Dat het collectief groeit, is voor iedereen positief. Door de samenvoeging van beide uitvaartbedrijven bieden we onze leden straks een nog betere landelijke dekking van eigen uitvaartcentra en crematoria. Door synergievoordelen stijgt de solvabiliteit op termijn weer, net als de ruimte voor winstdeling. Daar profiteren zowel de Dela-leden als de Yarden-leden van.”

Met circa honderdzeventig vestigingen, tweeduizend medewerkers, 44.500 uitvaarten per jaar en vier miljoen verzekerden is coöperatie Draagt Elkanders Lasten (Dela) marktleider in de Benelux.Gerelateerd