Oproep: woningen alleen voor autochtone inwoners Schiedam

27-01-2020 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Op internet circuleert en verzoekschrift waarin 'de burgers van Schiedam' het stadsbestuur verzoeken 'enkel en alleen' woningen beschikbaar te stellen aan 'autochtone en met name startende' inwoners van Schiedam.

De oproep, afgelopen vrijdag gelanceerd, is momenteel 590 keer onderschreven, zowel met naam en toenaam als anoniem.

De oproep op de site Petitie.nl gaat onder de titel 'Geen Schiedamse nieuwbouwwoningen voor vluchtelingen'. De opsteller, ene Marcel van de Vooren, stelt dat 'burgemeester en wethouders van Schiedam willen dat vluchtelingen kans maken op een opgeleverde nieuwbouwwoning en hierop voorrang krijgen boven de eigen Schiedamse burger'. Dat vindt Van de Vooren ongewenst. Hij formuleert dat 'gezien de huidige woningnood en wachtlijsten onder de eigen bevolking, het opnemen van vluchtelingen in nieuwbouwwoningen ontoelaatbaar is en dat dit de doorstroming, van met name starters, negatief beïnvloed (sic).' Hij voegt daaraan toe dat 'het opnemen van vluchtelingen rechtstreeks uit vluchtelingenkampen uit derde wereldlanden onherroepelijk zal leiden tot overlast en een nog grotere onvrede onder de bevolking'. Op basis van deze aannames stelt de opsteller te verzoeken woningen die beschikbaar te stellen zoals in de eerste zin geformuleerd.