Categorieën

Service

'Babyhuis dient belangrijk maatschappelijk doel'

'Babyhuis dient belangrijk maatschappelijk doel'
Gezond

'Babyhuis dient belangrijk maatschappelijk doel'

  • Kor Kegel
  • 02-12-2021
  • Gezond
'Babyhuis dient belangrijk maatschappelijk doel'

Anne-Marie van der Linden (links) heeft zojuist de symbolische cheque overhandigd aan de vertegenwoordiging van Het Babyhuis: foto: Hester Blankestijn


SCHIEDAM - Stichting het Babyhuis Schiedam is vanmiddag de trotse winnaar geworden van de Anne-Marie van der Lindenprijs. “De stichting brengt haar waarde in praktijk en dient een belangrijk maatschappelijk doel”, sprak juryvoorzitter Anne-Marie van der Linden. 
 
De jury liet de twee andere genomineerden niet met lege handen naar huis gaan, want zij mochten delen in het prijzengeld. Stichting Fietsmaatjes Schiedam en Stichting Lezen en Schrijven Schiedam kregen elk vijfduizend euro. Het Babyhuis ontving vijftienduizend euro, bedoeld om in het herenhuis aan de Willem de Zwijgerlaan 17 een keuken te bouwen waar jonge moeders leren koken. Het plan is daar zo snel mogelijk mee te beginnen, want de keuken is hard nodig. 
 
De prijsuitreiking vond plaats op loopafstand van het Babyhuis, namelijk in Hoppe op de hoek van de Schoolstraat en de Nieuwe Haven. Vanwege de coronamaatregelen kon slechts een beperkt publiek bijeenkomen, goeddeels bestaand uit de jury en de vertegenwoordigers van de drie stichtingen.

Het Babyhuis Schiedam bestaat twee jaar. De stichting zet zich in om onnodige uithuisplaatsing van baby’s te voorkomen. In Nederland zijn onvoldoende opvangplekken voor (aanstaande) moeders die tijdelijk niet zelfstandig kunnen zorgen voor hun baby. De praktijk is dat pasgeboren baby’s dan gescheiden worden van hun moeders, zelfs als de mogelijkheid bestaat om ze samen te laten blijven. Een kind dat uit huis is geplaatst, wordt vaak meerdere malen doorgeplaatst van pleeggezin tot pleeggezin. Op de langere termijn leidt dat tot emotionele en gedragsproblemen.

Stichting het Babyhuis Schiedam is van mening dat het scheiden van een moeder en haar baby traumatisch en schadelijk is, zeker als het met een interventie van zes maanden te voorkomen zou zijn. Het Babyhuis biedt de oplossing, namelijk opvang en behandeling van (aanstaande) moeders en begeleiding om ze te ondersteunen bij het moederschap. Een moeder neemt haar intrek in het Babyhuis voordat de baby is geboren. Er wordt gewerkt aan haar persoonlijke ontwikkeling, een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en een goede dagbesteding met als doel om moeder zo snel mogelijk zelfstandig met haar baby te laten wonen in haar eigen huis. Het Babyhuis maakt op een unieke manier gebruik van de combinatie van vrijwilligers en professionals en is daardoor de helft goedkoper dan de reguliere hulpverlening. Het resultaat is bemoedigend: 86 procent slaagt. Jaarlijks nemen twaalf moeders en hun baby’s intrek in het Babyhuis, waardoor twaalf uithuisplaatsingen worden voorkomen.

De jury van de Anne-Marie van der Lindenprijs vindt het maatschappelijk belang hiervan groot. Vaak gaat het om jonge moeders met een problematische achtergrond door mishandeling, seksueel misbruik, dakloosheid of drugsgebruik. In het Babyhuis werken ze aan zichzelf, ze leren zelfstandig te zijn, leren de boodschappen te doen en gezond te koken. Het geeft de rust en stabiliteit die voor het opvoeden van de baby zo belangrijk zijn. De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten. 
 

Fietsmaatjes 

Stichting Fietsmaatjes helpt mensen met door lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig kunnen fietsen en er toch graag op die manier op uitgaan. De stichting heeft in wijk Groenoord twee duofietsen die elektrisch aangedreven zijn, maar je kunt gewoon meetrappen. In het afgelopen coronajaar hebben de vrijwilligers van de stichting 246 keer ritten gemaakt met mensen die het heerlijk vonden weer eens wat meer van de stad Schiedam te zien. De Fietsmaatjes willen hun project met het prijzengeld uitrollen naar andere wijken in Schiedam. 

Lezen en Schrijven 

Stichting Lezen en Schrijven Schiedam geeft zelf geen taallessen, want daar zijn  al veel organisaties voor, maar ze stimuleren het lezen en schrijven wel, op verschillende manieren. Zo worden professionals geadviseerd bij het toepassen van eenvoudiger taalgebruik. Soms gebeurt dat op verzoek van een organisatie, zoals ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Soms hangt een wachtkamer vol met folders die bepaald niet altijd helder zijn en die bij elkaar zelfs afschrikken. Dan schiet die communicatie zijn doel voorbij. De stichting gebruikt het prijzengeld voor uitbreiding van de activiteiten naar de regio’s Nieuwe Waterweg-Noord, Delft, Westland en Oostland. 
 

Zesde prijsuitreiking 

Het was de zesde keer dat de Anne-Marie van der Lindenprijs werd uitgereikt. De prijs is bedoeld voor startende en lopende projecten en initiatieven in de zorg- en welzijnssector van de regio’s Nieuwe Waterweg-Noord en Delft, Westland en het Oostland (Lansingerland en omgeving). Zowel cure- en care- als welzijnsorganisaties kunnen een project indienen dat gebaat is bij een financiële impuls. 
De juryleden zijn Anne-Marie van der Linden (voorzitter), medisch adviseur Dirk Pons van DSW Zorgverzekeraar, bestuurder Ben de Koning van de Frankelandgroep, neuroloog Jan Driesen en Els Nauta, hoofd kwaliteit en communicatie van de Frankelandgroep. De prijs is eind 2015 in het leven geroepen door Chris Oomen, toen bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar, ter gelegenheid van het afscheid van Anne-Marie van der Linden als bestuurder van de Frankelandgroep. Vanmiddag was Chris Oomen zelf ook aanwezig. Hij blijft er getuige van hoe het prijzengeld terecht komt bij zinvolle maatschappelijke projecten die direct de klanten ten goede komen, want dat is een zwaarwegend criterium. 
 
Organisaties die eerder de prijs ontvingen zijn onder andere de afdeling neurologie van Franciscus Gasthuis & Vlietland, de Yets Foundation in Vlaardingen, JINC in Rotterdam, Ipse de Bruggen in Zoetermeer en Stichting De BuurTvrouw in Schiedam-West.