Categorieën

Service

2020 Was een heel druk jaar voor Irado

2020 Was een heel druk jaar voor Irado
Wonen

2020 Was een heel druk jaar voor Irado

  • Redactie
  • 15-09-2021
  • Wonen
2020 Was een heel druk jaar voor Irado

SCHIEDAM - Irado heeft het druk gehad vorig jaar. De Coronacrisis, met het thuiswerken, de extra vrije tijd en het nog meer via internet bestellen zorgde voor extra afval, ook in Schiedam.

Met elkaar veroorzaakten de Schiedammers vorig jaar 37,2 miljoen kilo afval. Dat was aanzienlijk meer dan in 2019, toen in de stad voor 35,4 miljoen kilo werd weggegooid. 

De Schiedammer veroorzaakte afgelopen jaar gemiddeld 173 kilo huishoudelijk afval, zeg maar wat in de vuilnisbak en restafvalcontainer verdween. Dat was per persoon vijftien kilo meer dan in 2019. De tendens was juist dalend, met steeds minder afval in de bak, getuige de 161 kilo die in 2018 werd weggegooid.

“We zagen de grofvuil- afspraken toenemen en wachttijden voor het ophalen werden langer”, stelt Irado-directeur André Hertog in het jaarverslag over 2020. “Er werd ook veel meer (grof) huisvuil naast containers gezet en de drukte bij milieustraten was ongelofelijk. Kortom, op al die locaties waar we werken was een toename in afval.” 

Samen met het grofvuil dat Schiedammers naar het afvalstation aan de Fokkerstraat brachten en dat wat door Irado in de wijken op straat werd meegenomen, veroorzaakte iedere Schiedammer 205 kilo afval afgelopen jaar. In 2019 was dat honderdnegentig kilo.

Irado had die groei wel verwacht, maar had geen goed idee hoe groot die zou zijn. “Onze focus was daarom continu gericht op hoe wij al dat afval zo snel mogelijk konden wegwerken”, aldus Hertog. “Als organisatie hebben we waar dit kon voortdurend opgeschaald in menskracht en in beschikbare middelen. Medewerkers maakten vaak langere ritten en ook in de weekenden werd er hard gewerkt aan schone buitenruimten. We zorgden ook voor extra ophaalmomenten voor het grofvuil, zodat inwoners binnen een redelijke termijn hun afval kwijt konden.”

Typisch voor het Coronajaar 2020 was ook dat er meer buiten werd gewandeld en verpoosd. Dit zorgde voor meer afval in de buitenruimte. En er werd meer karton weggegooid omdat zaken niet meer in de winkel werden gekocht maar werden bezorgd na een online-bestelling. “Hierdoor raakten de papiercontainers sneller vol, of verstopt doordat de kartonnen dozen niet goed klein werden gemaakt. Ondanks onze inspanningen om inwoners beter te laten scheiden, belandde helaas ook nog veel karton bij het restafval. Daarnaast werd er veel eten besteld en dat afval zorgde ook weer overvolle restafvalcontainers.” Die overvolle containers leidden volgens Hertog weer tot het bijplaatsen van afval naast de container. “Soms leidde dit tot onbegrip en vragen bij inwoners, omdat we niet altijd het bijgeplaatste afval gelijk konden meenemen. Vandaar dat we met regelmaat communiceerden hoe inwoners zelf konden meewerken aan minder overlast.’

Nog een typisch cijfer uit het Coronajaar: de opruimwoede bij velen leidde tot een forse toename van het aantal elektrische apparaten dat werd weggedaan. Van duizend ton in 2018 naar veertienhonderd ton in 2020.

Opvallend is ook de groei van het apart ingezamelde plastic, metaal en de drankenkartons: dat nam toe van 622.000 kilo tot meer dan een miljoen kilo: 1.073.000 kilo om precies te zijn.

De verschillende afvalstromen bij elkaar genomen daalde het scheidingspercentage in Schiedam volgens Irado toch, van 58,4 in 2019 naar 57,3 vorig jaar. Dat percentage ligt wel flink hoger dan in de vergelijkbare gemeenten Capelle aan den IJssel en Vlaardingen waar Irado ook het huisvuil inzamelt: daar daalde het apart ingezamelde huisvuil naar respectievelijk 53,4 en 51,2 procent. 

Al met al betekent een en ander wel dat het doel dat Schiedam zich had voorgenomen - onder meer in de campagne Afval the Challenge - namelijk honderdzestig kilo restafval per Schiedammer in 2020, niet is gehaald.

Irado

Fokkerstraat 550, Schiedam

Meer over Irado →