Categorieën

Service

Aanleg warmtenet Groenoord loopt direct van stapel

Aanleg warmtenet Groenoord loopt direct van stapel
Wonen

Aanleg warmtenet Groenoord loopt direct van stapel

  • Redactie
  • 17-12-2020
  • Wonen
Aanleg warmtenet Groenoord loopt direct van stapel

In 2014 werd de Leiding over Noord aangelegd, de basis voor het warmtenet in Groenoord; foto: Eneco


SCHIEDAM - De initiatiefnemers voor de bouw van een warmtenet voor de verwarming van de woningen in Schiedams jaren 60-wijk laten er geen gras over groeien: vandaag ondertekenden zij de contracten voor Nieuwe Energie voor Groenoord.

Partijen in de afspraken zijn de gemeente Schiedam, Woonplus en Eneco. De partners stellen er trots op te zijn 'dat de Schiedamse gemeenteraad als een van de eersten in Nederland kiest voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk'. Afgelopen woendag besloot de Schiedamse raad met negentien stemmen voor en zestien tegen om de plannen van burgemeester en wethouders te gaan uitvoeren.

De contractuele afspraken die zijn gemaakt betreffen onder meer de bouw van het benodigde warmtestation en de aanleg van het warmtenet. Het project krijgt een looptijd van zo'n tien jaar. Er wordt 120 miljoen euro in de wijk geïnvesteerd in de vorm van de nieuwe energie-infrastructuur en woningverbetering. "Dit geeft ook ruimte voor het verzilveren van een aantal koppelkansen op sociaal-maatschappelijk gebied, zoals onderwijs en werkgelegenheid. Daarnaast kunnen bewoners meebeslissen over de herinrichting van de openbare ruimte", aldus de betrokken partijen.

Die onderstrepen nog eens dat alle bewoners de keuzevrijheid hebben om wel of niet over te stappen op het warmtenet. Wethouder Jeroen Ooijevaar: “We vinden het belangrijk dat mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken. Alle inwoners kunnen via onafhankelijk adviseurs gratis advies krijgen over woningverbetering en bijbehorende financiering. Ook over andere opties dan het warmtenet. We vinden het belangrijk dat mensen de juiste afweging kunnen maken over wat voor hen haalbaar en betaalbaar is. Als gemeente zorgen we voor voordelige financiering vanuit een stimuleringsfonds.”

Collegawethouder Fahid Minhas: “De raad heeft bij de start van de verkenning woonlastenneutraliteit als belangrijkste eis mee gegeven. We zijn er erg trots op dat we samen met onze partners Woonplus en Eneco nu een warmtenet kunnen realiseren, waar bewoners haalbaar en betaalbaar naar kunnen overstappen. Hiermee geven we de bewoners meer comfort, kans op beter onderwijs en meer werkgelegenheid en zorgen we voor een verbetering van de woningvoorraad. Zo gaat de hele wijk erop vooruit.”

Voor Woonplus betekenen de plannen een belangrijke stimulans voor de renovatie van hun complexen in de wijk. Bestuurder Emile Klep: “Het onderhoud wordt gecombineerd met woningverbetering en de woningen worden ook meteen voorbereid op het warmtenet. Daarmee kan Woonplus haar huurders een comfortabele, duurzame en betaalbare woning bieden in een fijne wijk.”

Ook Eneco onderstreept de plannen zeer te zien zitten. “Transparantie stond centraal in onze nauwe samenwerking met de gemeente Schiedam en Woonplus, ook op technisch en financieel vlak", aldus Manja Thiry, directeur Ontwikkeling van het bedrijf. "Hierdoor was het mogelijk om een zeer efficiënt warmtesysteem te ontwerpen, waardoor we de laagste aansluitkosten van Nederland hebben weten te realiseren. Door de aanleg van dit warmtenet kan Groenoord verduurzamen en zet de gemeente een grote stap richting fossielvrije warmte. Inwoners kunnen blijven rekenen op een warme woning tegen betaalbare prijs.”