Categorieën

Service

BBB, VVD en Water Natuurlijk met vier zetels in Delfland

BBB, VVD en Water Natuurlijk met vier zetels in Delfland
Politiek

BBB, VVD en Water Natuurlijk met vier zetels in Delfland

  • Redactie
  • 17-03-2023
  • Politiek
BBB, VVD en Water Natuurlijk met vier zetels in Delfland

DELFT - De Boer Burger Beweging (BBB) heeft de verkiezing voor het bestuur van het hoogheemraadschap Delfland gewonnen. Toch wordt de partij niet de grootste fractie. Die status moet de nieuwkomer in het waterschapsbestuur delen met de VVD en Water Natuurlijk.

Alle drie de partijen krijgen vier zetels in het bestuur van Delfland. Voor BBB betekent dat dus de entree in het waterschap; de VVD verliest een zetel en Water Natuurlijk wint er een.

Nieuw in het bestuur ook Belang van Nederland en JA21, allebei met één zetel. Verder zijn de veranderingen beperkt: PvdA, AWP en Partij voor de Dieren blijven op drie zetels, CDA op twee, SGP op één. 50-plus verliest de ene stek in het bestuur.

Gisteren werd al een tussenstand bekendgemaakt van de waterschapsverkiezingen; resultaten van de stemming in Schiedam en Leidschendam-Voorburg waren toen nog niet binnen. De verschuiving die de verwerking van de stembiljetten uit die gemeenten teweegbrengt, is zeer beperkt.
 
Ruim 425.500 kiezers brachten hun stem uit. Het opkomstpercentage in onze regio was 43,15%.

Deze voorlopige uitslag is op partijniveau. De komende dagen worden de stemmen uit de gemeenten op persoonsniveau geteld. Dan wordt ook bekend welke kandidaten met voorkeursstemmen zijn gekozen. Door een wetswijziging over geborgde zetels zijn er in 2023 vijf zetels meer verkiesbaar.: 26 in plaats van 21. Vandaar dat er meer partijen gewonnen hebben dan verloren. De bekendmaking van de definitieve uitslag volgt aanstaande donderdag, om tien uur. Dan wordt duidelijk welke kandidaten zijn verkozen.

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing aangepast; in plaats van drie zijn er vijf zetels meer verkiesbaar dan in 2019.