Categorieën

Service

Bouwplan aan Warande mag afwijken van bestemmingsplan

Bouwplan aan Warande mag afwijken van bestemmingsplan
Nieuws

Bouwplan aan Warande mag afwijken van bestemmingsplan

  • Kor Kegel
  • 30-06-2022
  • Nieuws
Bouwplan aan Warande mag afwijken van bestemmingsplan

Impressie van hoe het eruit gaat zien

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam willen afwijken van het bestemmingsplan Binnenstad 2014 om een bouwplan van zeven koopwoningen aan de Warande mogelijk te maken.
 
Het betreft de locatie Warande 190-192, gelegen op het stuk Warande halverwege de Sint Liduinastraat en de BK-laan. 

Een jaar geleden werd al een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw, die aansluit op de bestaande bebouwing. Het initiatief is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, omdat het gebouw deels buiten het bouwvlak is gelegen. Bovendien wordt de maximaal toegelaten bouwhoogte met 45 centimeter overschreden en is de aanbouw aan de achterzijde een meter dieper dan is toegelaten. 

Het college van B & W heeft de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan, omdat de te verrichten bouwactiviteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft gemotiveerd aangetoond dat zijn plan voldoet aan relevante gemeentelijke beleidskaders. Het plan levert een bijdrage aan het realiseren van de regionale woningmarktafspraken.