Categorie├źn

Service

Bramengaarde krijgt er twee woonwagens bij

Bramengaarde krijgt er twee woonwagens bij
Nieuws

Bramengaarde krijgt er twee woonwagens bij

  • Kor Kegel
  • 03-09-2022
  • Nieuws
Bramengaarde krijgt er twee woonwagens bij

In het woonwagencentrum Bramengaarde is ruimte gevonden voor twee extra woonwagens

SCHIEDAM – Er moeten meer standplaatsen voor woonwagens komen en de gemeente Schiedam onderzoekt de mogelijkheden. Om te beginnen heeft het gemeentebestuur ruimte gevonden voor twee tijdelijke standplaatsen op de Bramengaarde. Hier heeft het woonwagencentrum grote behoefte aan uitbreiding.  

Het worden twee sobere standplaatsen. De aanleg vloeit voort uit een aanvullende opdracht in het project Ophoging De Gaarden. De hele woonomgeving wordt hiermee opgeknapt en op het woonwagencentrum kan net ruimte ontstaan voor twee woonwagens erbij. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe 99.000 euro beschikbaar gesteld, achteraf te verrekenen met de gemeentebegroting.  

Een Schiedamse woonwagenfamilie wees de Schiedamse gemeenteraad vier jaar geleden op het beleidskader van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. BZK beveelt de gemeenten in Nederland enkele instrumenten aan. Het huisvesten van woonwagenbewoners moet onderdeel zijn van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. In dat beleid moet er voldoende ruimte zijn voor het woonwagenleven van woonwagenbewoners. De behoefte aan standplaatsen moet helder zijn. Woonplus moet voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners. De afbouw van standplaatsen is niet toegestaan zolang er behoefte aan is. Een standplaats zoekende woonwagenbewoner heeft hier binnen een redelijke termijn kans op. Daar komt het beleidskader in de Schiedamse praktijk op neer.  

De familie wees de gemeenteraad op de opheffing van veel woonwagenlocaties in Nederland. Ook in Schiedam is dat het geval geweest met een krimp van het kamp aan de Schiekade en de huisvesting van een aantal woonwagenbewoners in de toen net gerealiseerde nieuwbouw op het Schuttersveld. 

Tegen het ‘uitsterfbeleid’ – ook in andere plaatsen – kwam vanuit de woonwagenbevolking veel verzet. Dat had succes, want het College voor de Rechten van de Mens concludeerde dat het uitsterfbeleid discriminerend was en in strijd met de mensenrechtelijke kaders zoals deze in de Europese Unie gelden. De Nationale Ombudsman omarmde deze conclusie en bracht een zeer kritisch rapport uit met als titel: ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’. Daarna kwam het ministerie van BZK met de uitgangspunten dat woonwagenbewoners beschermd moeten worden tegen discriminatie, dat hun mensenrechten gewaarborgd moeten worden en dat de gemeenten rechtszekerheid moeten bieden en duidelijk moeten zijn.