Categorieën

Service

Commotie over kap van 42 bomen Liduinastraat

Commotie over kap van 42 bomen Liduinastraat
Wonen

Commotie over kap van 42 bomen Liduinastraat

  • Kor Kegel
  • 21-06-2024
  • Wonen
Commotie over kap van 42 bomen Liduinastraat

In het najaar van 2021 werden veel bomen in de Liduinastraat gesnoeid


SCHIEDAM – Er is in de Sint Liduinastraat beroering ontstaan over het voornemen van de gemeente Schiedam om er 42 bomen te kappen. “Ronduit overvallen” voelde bewoner Gijs Verbiest zich toen hij de aankondiging zag. Hij vraagt verantwoordelijk wethouder Cemil Kahramanoğlu om in dialoog te gaan. Er komt namelijk niets terecht van het groener maken van Schiedam en ook niet van verbetering van de inspraak van bewoners (participatie).

Gijs Verbiest voelt zich in de steek gelaten. Niet eens zozeer door de afwijzing van zijn bezwaar van eind mei, maar vooral door de gebrekkige communicatie rondom een ingrijpend proces zoals de kap van alle bomen in een visueel aantrekkelijke straat. “Meer dan geschoffeerd voel ik me door de manier waarop gemeenteambtenaren meenden te moeten reageren op mijn bezorgdheid over mijn woonomgeving”, schrijft hij aan wethouder Kahramanoğlu. “Tot twee keer toe ontving ik van u brieven met wollig ambtelijk taalgebruik dat mijn bezwaren niet in behandeling worden genomen. Bezwaar maken was een dag te laat!”

Maar hij had geprobeerd eerder zicht te krijgen op de situatie. Telefonisch kon de projectleidster van de gemeente hem echter niet vertellen om hoeveel bomen en om welke bomen het ging. Hij zou een schriftelijke opgave krijgen. Die kreeg hij niet. En dan zou hem verweten worden een dag te laat te zijn met zijn bezwaar?

Gijs Verbiest had meer begrip verwacht. Intensief is hij betrokken geweest bij de nieuwbouw van ‘het gewilde westen’ schuin aan de overkant van zijn woning, waar de voormalige mulo/mavo plaatsmaakte voor woningen. 

Via-via kwam hij er achter dat het in de Sint Liduinastraat om 41 bomen aan de even huisnummers gaat. Er bestaat op het stadskantoor een meer dan 600 pagina's projectwerkplan voor de aannemer, waarin alles beschreven en vastgelegd is. Dan blijkt vervolgens dat de gemeente er een gebrekkige manier van communicatie richting burgers op na houdt. “Het is bedenkelijk dat alles al in achterkamertjes beklonken is, omdat bij plannen maken de burgers maar lastig zijn. Daar houden gemeentelijke plannenmakers klaarblijkelijk niet van”, briest Verbiest.

“Van de gemeente verwacht ik een open en eerlijke voorlichting en de mogelijkheid om als bewoner tot een dialoog te komen. Ik wil duidelijkheid over het waarom van deze grote aantasting van de sfeer in de Sint Lìduinastraat. Deze straat heeft nota bene de status van beschermd stadsgezicht. Ik wil ook duidelijkheid of er alternatieven bekeken zijn om de bomen te sparen en ik wil duidelijkheid over de herstructurering. Tot op de dag van vandaag heb ik via gemeentelijke kanalen nog niets mogen vernemen over de te kappen bomen: hoeveel, welke bomen en op welke locatie”, krijgt de wethouder te lezen.

Gijs Verbiest vernam dat er geen garantie is dat de herplantplicht voor de Liduinastraat geldt. Het zou dus ook elders in Schiedam kunnen. “Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.”

Omdat de gemeente belijdt groen te zijn en burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben en praktijk iets anders laat zien, krijgt Cemil Kahramanoğlu de uitdaging in gesprek te gaan om uitleg te geven.