Categorieën

Service

Criminaliteit in Schiedam in tien jaar bijna gehalveerd

Criminaliteit in Schiedam in tien jaar bijna gehalveerd
Nieuws

Criminaliteit in Schiedam in tien jaar bijna gehalveerd

  • Redactie
  • 02-03-2022
  • Nieuws
Criminaliteit in Schiedam in tien jaar bijna gehalveerd

Foto: Flashphoto


SCHIEDAM - In Schiedam is de 'traditionele' criminaliteit in de afgelopen tien jaar fors gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat het aantal mensen dat zegt in de laatste twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van deze criminaliteit met 47 procent is gedaald.

U leest het goed: gedaald. Waar velen het gevoel hebben dat er steeds meer misdaad is in de leefomgeving, zeggen de cijfers iets anders. Volgens het CBS is in alle regio’s van ons land de traditionele criminaliteit – diefstal, inbraak, geweld en vernielingen – in de afgelopen tien jaar gedaald. Het statistisch bureau doet die uitspraak op basis van de Veiligheidsmonitor 2021 en de geregistreerde criminaliteit

Daarbij is de regio Rotterdam nog het slechtste kindje in de klas: in onze regio nam de misdaad op basis van de zelfrapportage door ondervraagden met 32 procent af. Daarmee steekt de Rijnmond vervelend af tegen de politieregio Limburg, waar de criminaliteit op basis van genoemde zelfrapportage met 56 procent daalde.

Het CBS zette deze zelfrapportage af tegen de cijfers van de politie. Voor Limburg strookt de genoemde teruggang (die natuurlijk vooral vooruitgang is) prima met de gegevens uit de politiedossiers: die melden een teruggang van 58 procent. In Rotterdam daalt het aantal mensen dat zegt slachtoffer te zijn van misdaad minder hard dan uit de cijfers over het aantal misdaden zou blijken: genoemde daling van 32 procent uit de zelfrapportage staat tegenover 48 procent minder registraties van criminaliteit door de politie.

Landelijk daalde het aantal mensen dat slachtoffer was van traditionele criminaliteit tussen 2012 en 2021 met 43 procent. Het aantal misdrijven dat de politie op dit gebied registreerde nam met 52 procent af. 

Tien jaar geleden was Rotterdam Rijnmond, samen met Midden-Nederland en Den Haag, de regio met de op twee na meeste misdaadslachtoffers: 31 procent van de mensen meldde in deze regio's toen in het voorgaande jaar slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit. Amsterdam torende daar bovenuit, met 43 procent van de mensen die zich slachtoffer noemde. Limburg volgde met 35 procent.

Nu stelt in de Rijnmond dik 21 procent van de mensen in het afgelopen jaar met misdaad geconfronteerd te zijn, als slachtoffer. In Amsterdam is dit nog altijd 27 procent, in Limburg vijftien procent en in Noord-Nederland veertien procent (23 procent in 2012).

In alle Nederlandse gemeenten daalde volgens het CBS de criminaliteit in de afgelopen tien jaar. In Urk was die daling met zes procent het kleinst, in Opmeer en Dinkelland met 73 procent het grootst. Deze cijfers komen uit registraties door de politie.

In 2021 registreerde de Amsterdamse politie bijna 43 duizend gevallen van diefstal en inbraak, geweld of vernieling. Dat zijn er 49 per duizend Amsterdammers. Op Rotterdams grondgebied werden ruim 29 duizend misdrijven geregistreerd, 45 per duizend inwoners. In Schiedam waren dat 35 misdrijven per duizend Schiedammers. Het gemiddelde voor Nederland ligt op 25 geregistreerde misdrijven per duizend inwoners. De gemeenten Tubbergen, Dalfsen en Dinkelland kenden met 5 per duizend inwoners het kleinste aantal geregistreerde gevallen van diefstal, inbraak, vernieling of geweld.