Categorieën

Service

DCMR ondersteunt onderzoek emissies Rotterdam

DCMR ondersteunt onderzoek emissies Rotterdam
Nieuws

DCMR ondersteunt onderzoek emissies Rotterdam

  • Redactie
  • 26-08-2022
  • Nieuws
DCMR ondersteunt onderzoek emissies Rotterdam

Hoofddoel is het onderzoeken hoe de vermindering van stedelijke uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling het best te monitoren; foto: stock


REGIO - Deze week start een campagne voor het meten van de stedelijke emissies van broeikasgassen en luchtvervuiling in de regio Rotterdam.

Diverse onderzoeksinstellingen gaan tijdens deze campagne aan de slag onder leiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoofddoel is het onderzoeken hoe de vermindering van stedelijke uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling het best te monitoren. Dat is belangrijk in verband met de klimaatdoelen en de energietransitie. Rotterdam is door de grote verscheidenheid aan bronnen een interessant onderzoeksgebied. DCMR ondersteunt het project bij de praktische realisatie.

De campagne loopt nog tot 9 september en is onderdeel van het Ruisdael Observatorium, een landelijk dekkend observatorium voor het meten en modelleren van de atmosfeer. Stedelijke emissies van broeikasgassen en luchtvervuiling worden geschat op basis van berekeningen en door bedrijven opgegeven emissies. Luchtvervuiling wordt in de Rijnmond regio continu gemonitord door DCMR en het RIVM, zie I: www.luchtmeetnet.nl. Om specifieke emissies van de stad en het havenindustriegebied te kunnen bepalen zijn andere, aanvullende metingen nodig.

Om zeker te zijn dat geplande emissiereducties werkelijk worden gehaald – en niet alleen op papier - is het belangrijk om de berekeningen te kunnen testen met onafhankelijke metingen. Deze periode in het jaar is interessant omdat veel activiteiten na de relatief rustige vakantieperiode weer op gang komen. De wetenschappers hopen dit in hun metingen te kunnen zien.

Het centrum van Rotterdam en de haven zijn belangrijke bronnen van broeikasgassen en luchtvervuiling. Naast extra meetinstrumenten op de vaste Ruisdael-meetstations in de regio, wordt er tijdens de campagne ook gebruikgemaakt van meetauto’s, fietsen, een meettrailer en twee meetvliegtuigen, om die bronnen in kaart te brengen. Zelfs vanuit de ruimte zullen satellietinstrumenten meekijken, zoals het Nederlandse TROPOMI instrument dat zich richt op luchtverontreiniging en het NASA OCO-3 instrument voor het meten van kooldioxide.

Op het dak van het DCMR-gebouw staan in deze periode extra instrumenten van het KNMI. Verder laat DCMR momenteel een Zweedse onderzoeksgroep extra metingen doen naar de uitstoot van vluchtige organische stoffen. Deze metingen - dit is de derde keer - doet DCMR ongeveer om de acht jaar als aanvulling op de gewone luchtmetingen die elk uur plaatsvinden.

Het Ruisdael Observatorium is een wetenschappelijk consortium dat is opgezet om nauwkeurigere en meer gedetailleerde verwachtingen van het weer en de luchtkwaliteit mogelijk te maken. Het is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van het KNMI, RIVM, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research, TNO, gecoördineerd door TU Delft. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert het Ruisdael Observatorium.

De campagne in Rotterdam staat niet op zich, maar is onderdeel van de Europese projecten RI-Urbans en ICOS Cities. In andere Europese steden waaronder Parijs, Boekarest en Milaan worden deze zomer en herfst ook studies verricht.