Categorieën

Service

Denk verafschuwt ‘schimmige sfeer’ over wat in openheid besproken is

Denk verafschuwt ‘schimmige sfeer’ over wat in openheid besproken is
Wonen

Denk verafschuwt ‘schimmige sfeer’ over wat in openheid besproken is

  • Kor Kegel
  • 06-01-2021
  • Wonen
Denk verafschuwt ‘schimmige sfeer’ over wat in openheid besproken is

SCHIEDAM – Maarten Reuderink van de Ouderenpartij Schiedam maakt zichzelf volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig door de suggestie te wekken dat Denk 'omgekocht' zou zijn. Dat vindt gemeenteraadslid Dogukan Ergin, fractievoorzitter van Denk.

“Reuderink weet als geen ander dat wij niets anders doen dan het uitvoeren van wat in ons verkiezingsprogramma staat: zorgen voor goede voorzieningen in onze stad, ook voor ouderen met een migratieachtergrond”, zegt Ergin. “De Ouderenpartij heeft nota bene voor een motie van Denk gestemd, waarin het college werd gevraagd om nader onderzoek te doen naar wensen en behoeften van ouderen met een migratieachtergrond. Huisvesting voor ouderen in het algemeen, maar ook voor ouderen met een migratieachtergrond, zo staat het in de Woonvisie die breed is gesteund in de gemeenteraad.”

Ergin: “Wij praten met iedereen. Vooral met bewoners, met het college, met voor- en tegenstanders en zeker ook met Woonplus. Voor de fractie van Denk waren de sociale meekoppelkansen onduidelijk, waarmee ik bedoel wat het project aan sociale meerwaarde kan krijgen. In een motie hebben wij daar verscherping in gebracht. Er komen meer stage- en werkplekken voor wijkbewoners.”

“In alle gesprekken met bewoners kregen wij mee dat er behoefte was aan een wijkgebouw en speel- en sportvoorzieningen. Met een motie op initiatief van Denk zijn de plannen op deze punten aangescherpt. Voor Denk was het belangrijk dat de gemeenteraad meer en beter moet kunnen sturen. Onze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Ook was het voor ons belangrijk dat particuliere eigenaren niet gedwongen moeten worden om van het gas af te gaan en dat gaat ook niet gebeuren. Daar gaan wij scherp op toezien.”

Reuderink probeert volgens Ergin een ‘schimmige sfeer’ te scheppen door te doen alsof er achter de schermen een akkoordje is bereikt om Denk over te halen vóór het energieproject in Groenoord te stemmen. “Het is gewoon achteraf te bekijken op de website van de gemeente dat het in alle openbaarheid besproken is. Tijdens de raadsvergadering heb ik letterlijk tegen het college gezegd dat er veel vraag is vanuit bewoners naar een wijkgebouw (om elkaar te ontmoeten) en meer huisvesting voor ouderen, bijvoorbeeld met een migratieachtergrond. Ik heb gevraagd of het college deze wensen en behoeften omarmt. Daar heb ik positief antwoord op gekregen. Ik ben enorm trots op het feit dat alle voorstellen van Denk om de plannen te verbeteren kon rekenen op een brede steun en daarom hebben wij ook voor de plannen gestemd.”

Schiedam24 meldde eergisteren dat Reuderink een beroep heeft gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om te achterhalen of de toezegging dat er een zorgvoorziening komt voor oudere migranten een rol heeft gespeeld bij de standpuntbepaling van Denk over het Groenoordse energieproject.

Ergin reageert: “Wij hebben onze vraagtekens over ‘Groenoord van gas los’ nooit onder stoelen of banken geschoven. Wij zijn vanaf het begin koersvast geweest: eerst de inhoud, dan onze voorstellen en aan de hand daarvan het finale oordeel. Zo is het exact gegaan. Ik roep de Ouderenpartij op om zijn valse beschuldigingen te bewijzen. Reuderink kan honderden WOB-verzoeken indienen, maar geen gram aan bewijs vinden om zijn valse beschuldigingen te bewijzen. Als hij daarna nog een greintje fatsoen heeft, biedt hij openlijk zijn excuses aan voor zijn woorden over omkoping.”