Categorieën

Service

Diergaarde Blijdorp neemt afscheid van gorilla's

Diergaarde Blijdorp neemt afscheid van gorilla's
Nieuws

Diergaarde Blijdorp neemt afscheid van gorilla's

  • Redactie
  • 11-11-2023
  • Nieuws
Diergaarde Blijdorp neemt afscheid van gorilla's

Aybo; foto: Blijdorp


SCHIEDAM - Gorillaman Aybo uit Diergaarde Blijdorp is verhuisd naar Zoo Arcachon Basin in Frankrijk. Hij is de eerste in de reeks, want ook de rest van de ‘Rotterdamse’ gorillagroep zal in de komende jaren verhuizen naar andere dierentuinen. In de toekomst keert er geen nieuwe vaste groep terug in Blijdorp.

Deze beslissing komt voort uit Blijdorps aangescherpte missie en visie op het gebied van soortbehoud en natuurherstel die de dierentuin onlangs presenteerde. Om deze doelstellingen waar te maken moeten er soms lastige keuzes worden gemaakt, waar dit er een van is, aldus Blijdorp. “Er is onder andere rekening gehouden met de beperkte oppervlakte die Blijdorp heeft en de mate van impact die kan worden bereikt.”

Onderdeel van het toekomstplan is tevens de renovatie van de Rivièrahal waar nu de gorilla’s zijn ondergebracht. Als alle gorilla’s verhuisd zijn en er nog niet wordt verbouwd, kan het verblijf voor de dierentuin mogelijk als tijdelijke opvanglocatie worden gebruikt. “Het besluit over de gorillagroep is afgestemd met de coördinator van het populatiemanagementprogramma.”


De huidige gorillagroep bestaat uit de twee bloedlijnen van vrouwtjes Tamani en Aya, met hun jongen (de afkomst is te herkennen aan de namen die beginnen met een T of een A). Van alle jongen is gorillaman Bokito de vader. Hij overleed dit voorjaar. De groep mist momenteel een leider die orde houdt en herstelt en verkeerd gedrag corrigeert. Als het onrustig in de groep zou worden, dan is er de mogelijkheid om de gorilla’s in Blijdorp al te scheiden.

Het introduceren van een nieuwe zilverrug is erg risicovol. Bij een overname kan hij de jongen, die niet van hemzelf zijn, doden. Dit is natuurlijk gedrag en wordt infanticide genoemd. Het natuurlijk mechanisme hierachter is dat vrouwtjes na de dood van hun jongen weer snel vruchtbaar zijn. Zo kan de nieuwe zilverrug snel zijn eigen nakomelingen verwekken en zijn genen doorgeven.

“Alle scenario’s voor de individuele gorilla’s worden goed overlegd met de coördinator van het populatiemanagementprogramma. In de natuur moeten de dieren zelf een oplossing vinden. Daar behoudt een gorillagroep meestal ook niet dezelfde samenstelling. Vrouwen kunnen aansluiting zoeken bij een andere groep of een groep wordt overgenomen door een nieuwe leider.”


Voor bijna alle gorilla’s is er op termijn al een geschikte nieuwe plek gevonden, aldus de dierentuin in Rotterdam-West. “Het kan nog wel enkele jaren duren voordat de laatste gorilla Blijdorp verlaat.” De exacte planning van deze verhuizingen is nog niet bekend, behalve dat gorillaman Aybo als eerste zal vertrekken. Zijn moeder Aya en haar jongste jong Ajabu zullen samen verhuizen en voor zijn zus Ayba wordt ook nog een geschikte plek gezocht. De andere groep, bestaande uit Tamani, Tonka en Thabo verhuizen hoogstwaarschijnlijk met zijn drieën naar Italië. 

Erik Zevenbergen, directeur Diergaarde Blijdorp: “Dit besluit heeft uiteraard voor alle betrokkenen en onze bezoekers een enorme impact. Het was een moeilijk besluit waar we lang over hebben gesproken. Een nieuwe koers vergt nu eenmaal andere, soms moeilijke, keuzes. Een feit is dat we onze dieren zo goed mogelijk willen huisvesten en impact willen maken met de soorten waar we ons op focussen. Daarbij kijken we niet alleen naar vandaag maar vooral ook naar wat het beste is voor de toekomst.”

 
Diergaarde Blijdorp staat voor een uitdagende klus. Op 1 november is de hernieuwde missie en visie gepresenteerd zoals omschreven in het Masterplan 2050. “Dit betekent een transitie naar een organisatie die zich nog meer dan voorheen inzet voor soortbehoud en natuurherstel en daarin met alle aanwezige kennis en ervaring het voortouw wil nemen.”

Ondanks het vertrek van de gorilla’s blijft Diergaarde Blijdorp zich ook in de toekomst inzetten voor deze ernstig bedreigde diersoort. “Onze westelijke laaglandgorilla’s zijn jarenlang dé ambassadeur geweest voor hun soortgenoten in het wild. In Afrika worden ze onder meer bedreigd door de vernietiging van hun leefgebied, stroperij en oorlogen. Veel leefgebied gaat verloren door het delven van de grondstof coltan. Deze erts wordt toegepast in mobieltjes. Diergaarde Blijdorp steunt al jaren het natuurbeschermingsproject in Congo Brazzaville, Mbeli Bai Study en blijft dit project voorlopig nog steunen.”