Categorieën

Service

Dikke kans dat Schiedamse ondernemers onder minimumloon zakken bij Corona-onheil

Dikke kans dat Schiedamse ondernemers onder minimumloon zakken bij Corona-onheil
Nieuws

Dikke kans dat Schiedamse ondernemers onder minimumloon zakken bij Corona-onheil

  • Redactie
  • 21-07-2020
  • Nieuws
Dikke kans dat Schiedamse ondernemers onder minimumloon zakken bij Corona-onheil

SCHIEDAM - Zelfstandig ondernemers in Schiedam hebben het relatief moeilijk als hun inkomsten wegvallen, zoals voor velen gebeurde als gevolg van de Coronacrisis.

Dit blijkt uit een simulatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als zij een jaar lang zonder inkomsten zitten, dan zakken de financiële middelen van de huishoudens van zelfstandigen in bijna de helft van de gevallen onder het minimumloongrens. Om precies te zijn is dat in 48,4 procent van de huishoudens het geval, aldus het CBS.

Alleen in Den Haag is in Nederland dit percentage hoger; daar heeft 52,4 procent van de huishoudens na een jaar zonder werk niet meer de beschikking over een inkomen ter grootte van het minimumloon. Gemiddeld in Nederland geldt dit voor ongeveer eenderde van de huishoudens.

Het CBS voerde een een modelmatige berekening uit wat er gebeurt als het inkomen van zelfstandigen wegvalt. Het bureau gebruikte daarvoor de gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Aanleiding voor het rekenwerk is de Coronacrisis.

In de simulatie wordt van zelfstandigen bepaald wat het effect is van het wegvallen van een oplopend deel van hun bruto inkomen op de resterende financiële middelen van het huishouden waar zij deel van uitmaken. Per gesimuleerde maandelijkse inkomensderving is bepaald of de dan nog beschikbare middelen van het huishouden al dan niet onder het niveau van het bruto minimumloon van een volwassen persoon zijn geraakt. Die resterende middelen zijn eventuele andere bruto-inkomensbronnen van de zelfstandige (zoals neveninkomen als werknemer of inkomen uit pensioen), het eventuele bruto-inkomen van de andere leden van het huishouden en het vrij opneembare vermogen van het bijbehorende huishouden.

"Van de ruim 1,26 miljoen zelfstandigen zat in 2018 al 0,7 procent van de bijbehorende huishoudens onder de gestelde grens van afdoende financiële middelen", aldus het CBS. "Bij het wegvallen van een maand aan zelfstandigeninkomen zou bij elf procent van alle zelfstandigen de dan nog beschikbare financiële middelen van het huishouden ontoereikend zijn om dit te compenseren. Naarmate er meer maanden wegvallen, loopt het percentage onder de kritische grens gestaag op, tot 35 procent bij het wegvallen van een volledig jaarinkomen."

De mate waarin huishoudens in problemen komen als de ondernemers het zonder inkomen moeten doen verschilt per gemeente. In Bloemendaal zorgt dit voor maar ruim eenvijfde van de huishoudens voor zorgen en ook in andere gekende 'rijke' gemeenten als Rozendaal en Heemstede ligt dat percentage in die orde van grootte. Anders ligt het dus in Den Haag en Schiedam. Na de jeneverstad volgen Rotterdam (47,4 procent) en Vlaardingen en Amsterdam (43,4 procent) als steden waarin veel mensen het financieel moeilijk krijgen als bijvoorbeeld kunstenaars, marktkooplieden of horeca-ondernemers lang van werk verstoken blijven.

Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) kunnen een periode tot drie maanden inkomensverlies iets vaker opvangen dan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Vanaf vijf maanden inkomensverlies zijn de rollen omgedraaid, en hebben juist iets meer zzp’ers financiële slagkracht.