Categorieën

Service

Eigen Huis vraagt politiek naar zoeklocaties energie

Eigen Huis vraagt politiek naar zoeklocaties energie
Nieuws

Eigen Huis vraagt politiek naar zoeklocaties energie

  • Kor Kegel
  • 21-03-2021
  • Nieuws
Eigen Huis vraagt politiek naar zoeklocaties energie

Is er in Schiedam ook ruimte voor grootschalige energieopwekking - zoals op het dak van het Wennekerpand?


SCHIEDAM – Vereniging Eigen Huis vraagt de gemeenteraadsleden om zo concreet mogelijk te maken waar er zoeklocaties worden aangewezen voor windmolens, zonnepaneelparken en boringen naar aardwarmte.  

Vóór donderdag 1 juli moet daar duidelijkheid over zijn, want dan moet de eerste fase afgerond zijn om tot een Regionale Energiestrategie (RES) te komen. Vereniging Eigen Huis is ongerust. Uit onderzoek onder 1800 van haar leden blijkt dat slechts drie procent te maken heeft gehad met inspraak, terwijl ruim 92 procent aangeeft erbij betrokken te willen worden.  

Eigen Huis vindt het logisch dat bewoners meepraten, want de aanwijzing van zoeklocaties voor energiewinning heeft grote gevolgen voor de leefomgeving. Juridisch beleidsadviseur Steven Wayenberg heeft alle 352 gemeenteraden in Nederland aangeschreven met het verzoek of de lokale politiek de RES zo concreet mogelijk wil maken voor de burgers. Ook de Schiedamse raad heeft de mail gekregen. Wayenberg doet een beroep op de raadsleden om alsnog goed bij hun achterban te rade te gaan.  

Probleem is dat het ook voor Schiedamse raadsleden nog niet duidelijk is waar er in Schiedam zoeklocaties zijn en of daar windmolens, zonnepaneelconcentratie of warmtewinning mogelijk is. Niettemin zegt Eigen Huis: “Benut de interesse en bereidwilligheid van burgers bij de keuze van locaties voor de opwekking van duurzame energie. Grootschalige verduurzaming kan alleen slagen als daar draagvlak voor is.” 
“Draagvlak onder bewoners is van het grootste belang voor het welslagen van de RES, omdat ze zo’n grote impact heeft op de woonomgeving. Daarom moeten burgers vroegtijdig bij de plannen worden betrokken, maar dat wordt niet gedaan”, zegt Maud Weide, belangenbehartiger energie en verduurzamen bij Eigen Huis. “Hier valt een enorme winst te behalen, anders leidt het op termijn alleen maar tot verliezen.” 

De komende maanden moeten provincies, waterschappen en gemeenten de RES 1.0-versie vaststellen. Vereniging Eigen Huis wijst raadsleden op de uitslag van het onderzoek en roept hen op om zorg te dragen dat bewoners nu betrokken worden. “Benut de interesse en bereidwilligheid van burgers bij de keuze van locaties voor de opwek van duurzame energie”, aldus Weide. 
Vereniging Eigen Huis roept de regio's op om de bevolking optimaal te informeren en om reacties te vragen. De vereniging is content over de recente oproep van de demissionaire minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ’t Wout, om met een toegankelijke en begrijpelijke publieksversie van de RES te komen. Dat kan een stevige basis leggen voor het vervolg. 
 
Burgerpanels kunnen volgens Eigen Huis een goed instrument zijn om mensen te betrekken en mee te laten denken bij de keuzes die worden gemaakt. Groot voordeel is dat burgerpanels een afspiegeling zijn van de bewoners. Inspraak wordt daardoor niet gedomineerd door een klein aantal professioneel betrokkenen of een kleine groep geïnteresseerden. 

Het is al snel 1 juli 2021, zegt de vereniging. Het is een afspraak uit het Klimaatakkoord dat de dertig energieregio’s in Nederland voor 1 juli 2021 onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kan worden opgewekt. Ook moet worden onderzocht welke alternatieve warmtebronnen het beste gebruikt kunnen worden om wijken en gebouwen van het aardgas af te halen.  
Na deze verkenning zullen de locaties voor plaatsing van windmolens en zonnepaneelparken steeds verder worden ingevuld. “Het is laat, maar nog niet te laat,” concludeert Maud Weide. “Regio's en gemeenten moeten beseffen dat wanneer bewoners niet gehoord worden, onvrede de kop op kan steken. Grootschalige verduurzaming kan alleen slagen als daar draagvlak voor is.”