Categorieën

Service

Fors meer aanvragen voor bijstand en WW

Fors meer aanvragen voor bijstand en WW
Nieuws

Fors meer aanvragen voor bijstand en WW

  • Redactie
  • 07-06-2020
  • Nieuws
Fors meer aanvragen voor bijstand en WW

SCHIEDAM – De Coronacrisis vertaalt zich nu ook in financiële zorgen voor Schiedammers.

Stroomopwaarts ziet het aantal aanvragen voor bijstand in de drie Waterweggemeenten hard oplopen. “Ten opzichte van februari dit jaar is het aantal aanvragen in onze regio verdubbeld”, zo meldt burgemeester Cor Lamers de gemeenteraad. Daarin staat ook dat het aantal WW-uitkeringen in april met ongeveer twintig procent is gestegen ten opzichte van maart.

De grootste toename aan bijstandsaanvragen komt van jongvolwassenen en zelfstandig ondernemers. Dat is te verklaren om jongeren onder de 27 jaar over het algemeen minder WW-rechten hebben opgebouwd, en na het verliezen van hun baan dus eerder tot bijstand veroordeeld zijn. Bovendien hebben zij vaker een flexcontract, waarmee zij sneller door een werkgever de wacht worden aangezegd.

Zelfstandig ondernemers komen in problemen omdat zij hun onderneming moesten sluiten of een fors omzetverlies hebben geleden. Dat vertaalt zich in geen of onvoldoende winst om zichzelf een loon te kunnen verschaffen.

Het UWV, als uitvoeringsinstantie voor de Werkloosheidswet, ziet volgens Lamers een grote stijging in het aantal WW-uitkeringen. In april zou dat dus een toename met eenvijfde zijn geweest.

Stroomopwaarts, verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening, ziet nog geen stijging in de aanvragen om voor die regeling in aanmerking te komen. Dat kan echter nog komen, aldus betrokkenen. Minder inkomen kan immers leiden tot oplopende schulden. “Op de website van Stroomopwaarts is een speciale pagina ingericht voor hulp bij werk en inkomen tijdens de Coronacrisis”, aldus de burgemeester.

Stroomopwaarts MVS

Broersvest 110, Schiedam

Meer over Stroomopwaarts MVS →