Categorie├źn

Service

Frankelandgroep: definitief streep door HavenVeste

Frankelandgroep: definitief streep door HavenVeste
Nieuws

Frankelandgroep: definitief streep door HavenVeste

  • Kor Kegel
  • 20-10-2022
  • Nieuws
Frankelandgroep: definitief streep door HavenVeste

Zo zou het worden, maar Poetins oorlog tegen Oekraïne gooit ook aan de Nieuwe Haven roet in het eten


SCHIEDAM – De Frankelandgroep ziet af van de totstandkoming van HavenVeste. De zeer gewenste uitbreiding van de locatie Frankeland aan de zijde van de Nieuwe Haven gaat niet door. “Het is geen toekomstbestendig plan meer”, zegt bestuurder Ben de Koning. 

Het is een lelijke streep door de rekening, maar doorgaan zou niet realistisch zijn. Er zijn drie zwaarwegende redenen dat de Frankelandgroep het ‘prachtplan’ afblaast. De situatie in de bouwwereld is er bepaald niet beter op geworden, sinds de Frankelandgroep de aanbesteding in maart tijdelijk stil legde. Door de toestand in de wereld zijn de bouwprijzen omhoog geschoten. De beschikbaarheid van materialen zijn onveranderd onzeker. De energiekosten rijzen de pan uit. “En we zakken gestaag verder in een recessie”, aldus De Koning. 

Al die factoren bij elkaar vormen slechts één reden om met HavenVeste te stoppen. De tweede reden is dat de rijksoverheid heeft besloten om de jaarlijkse vergoeding voor huisvestingslasten met ingang van 1 januari 2024 met acht procent te verlagen. Onder die lasten vallen de rente en afschrijving op het project. 

De derde reden is dat de politiek recent besloot dat er geen nieuwe intramurale verpleeghuisplaatsen bijgebouwd mogen worden. Wonen en zorg gaan gescheiden worden. De Koning: “Dat laatste betekent dat bij een eventuele realisatie van HavenVeste de verpleeghuisbewoners huurders zouden worden – en te maken zouden krijgen met een maandelijks verschuldigde huur die alleen door echte grootverdieners is op te brengen.”  

Vanmiddag zijn de medewerkers van de Frankelandgroep en de bewoners en klanten van Frankeland op de hoogte gesteld. “We stoppen definitief met (de aanbesteding van) het project HavenVeste aan de Nieuwe Haven”, schrijft De Koning mede namens de directie. “Zoals jullie weten hebben we in 2020 het naast Frankeland gelegen Kalfsbeekterrein gekocht om er het project HavenVeste te realiseren. Dat plan omvat 62 woningen die we als verpleeghuisplaatsen zouden benutten en – verbonden met een atrium met ontmoetingsruimten – een groot facilitair bouwblok met fysio en beweegruimten, kantoren, huiskamers, afdelingsposten en leslokalen. In 2021 hebben we het plan uitgewerkt en de opstallen gesloopt, te weten de Shellshop, het benzinestation, de bowlingbaan en de garage en feestzaal. Met bodemsanering hebben we het terrein bouwrijp gemaakt. Begin 2022 zijn we vervolgens de aanbesteding gestart met drie voordien geselecteerde aannemers. Kort daarna brak de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit en zag de wereld er ineens heel anders uit met onder andere fors stijgende bouwprijzen, lange levertijden en stijgende energiekosten.” 
Hij vervolgt: “De situatie was zo ernstig dat we – mede op verzoek van de aannemers – de aanbesteding tijdelijk stil hebben gelegd. Als datum van hervatting werd daarbij naar 1 november aanstaande gestreefd, uiteraard alleen als dat verantwoord mogelijk zou zijn. Dat laatste is om meerdere redenen duidelijk niet het geval!”  

Wat de Frankelandgroep nu gaat doen, is het volgende: “We gaan wel Frankeland verduurzamen en in het bestaande gebouw de woon- en werkomstandigheden verbeteren. Aan HavenVeste waren ook verduurzaming en een grote opknapbeurt van Frankeland gekoppeld, mét transformatie van capaciteit. Daar gaan we wel gewoon mee verder. Deze planontwikkeling schuift nu naar voren en hopen we in 2023 af te ronden”, zegt De Koning. 

Het braak liggende terrein aan de Nieuwe Haven wordt netjes gemaakt. De nu met plastic bedekte gevels worden afgewerkt. Het onkruid wordt verwijderd en het terrein wordt geëgaliseerd. “Daarna? We weten het nog niet!” zegt De Koning. “Zodra we daarover besloten hebben, zullen we dat laten weten.”
Het besluit is genomen na overleg met de Raad van Commissarissen, de ondernemingsraden, de cliëntenraden en het managementteam van de Frankelandgroep. Ze gingen unaniem akkoord.