Categorieën

Service

Geeft 'Nieuwe Energie voor Groenoord' Groenoord nieuwe energie?

Geeft 'Nieuwe Energie voor Groenoord' Groenoord nieuwe energie?
Wonen

Geeft 'Nieuwe Energie voor Groenoord' Groenoord nieuwe energie?

  • Redactie
  • 09-12-2020
  • Wonen
Geeft 'Nieuwe Energie voor Groenoord' Groenoord nieuwe energie?

Schiedam kent al woningen die 'van het gas af' zijn gehaald: 66 huizen van Woonplus, in Nieuwland


SCHIEDAM – De commissie van de gemeenteraad buigt zich vanavond over de plannen voor Groenoord. Nieuwe Energie voor Groenoord heet het voorstel van B&W waarin de veelbesproken plannen voor het van het aardgas afhalen van de wijk worden geconcretiseerd.

De jarenzeventigwijk moet de eerste wijk worden die grootschalig de energietransitie inzet, weg van gas en naar verwarming van de woning via het warmtenet.

B&W hebben voor Groenoord als eerste gekozen omdat het technische, energetische elementen wil combineren met sociale. In de wijk zijn relatief veel mensen die ‘moeite hebben de energierekening te blijven betalen’, zeker nu gas de komende jaren duurder wordt. Het is bovendien een wijk waar een zogenaamde brede wijkaanpak wenselijk is om ervoor te zorgen dat de wijk op meerdere vlakken vooruitgaat. Zo kunnen investeringen in de woningen ook een impuls betekenen voor de levens van de bewoners en voor de wijk.

Maar Groenoord ligt ook dicht bij de Leiding over Noord (LoN) waarin warmte wordt vervoerd. En het kent in Woonplus een woningcorporatie die zo’n zestig procent van de woningen in de wijk bezit, zodat met de deelname van Woonplus direct een fors deel van de woningen in de wijk betrokken is. De corporatie heeft zich bereid verklaard te investeren in Groenoord.

Dat zal nodig zijn. “Met het aanleggen van het warmtenet als basisenergievoorziening voor Groenoord, wordt er door de verschillende partijen in totaal zo’n 120 miljoen geïnvesteerd in de wijk”, zo schrijft het college in het raadsvoorstel.

Het wordt een bijzondere vergadering. Want de raadsleden zullen ongetwijfeld ook hun licht hebben opgestoken bij de velen die het loskoppelen van zo veel woningen van het aardgasnet absoluut niet zien zitten. Daaronder ook veel bewoners, van Schiedamse wijken, van Groenoord. Zij hebben de afgelopen tijd argumenten gezocht en gevonden die de wenselijkheid van de plannen in twijfel trekken. Ze komen in de commissie ongetwijfeld aan de orde.

Burgemeester en wethouders zetten daar tegenover dat er geen weg terug is. Omdat heel Nederland van het aardgas afgaat. “De opdracht voor het aardgasvrij maken van Schiedam vloeit voort vanuit de afspraken die op nationaal niveau zijn gemaakt in het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving, en die vervolgens zijn uitgewerkt in het Schiedamse Klimaatbeleidsplan en de Transitievisie Warmte, die op 3 november 2020 door de gemeenteraad zijn bekrachtigd. Er ligt dus een vastgestelde taak om alle gebouwen binnen Schiedams grondgebied uiterlijk 2050 aardgasvrij te maken.” Was getekend, B&W van Schiedam.

Wordt – vanavond al – vervolgd.