Categorieën

Service

Geen betaald parkeren in Schiedam-West

Geen betaald parkeren in Schiedam-West
Wonen

Geen betaald parkeren in Schiedam-West

  • Redactie
  • 24-01-2023
  • Wonen
Geen betaald parkeren in Schiedam-West

SCHIEDAM - Er komt geen betaald parkeren in Schiedam-West. Dat is de uitkomst van de draagvlakmeting die de afgelopen maanden in de wijk werd gedaan.

In geen van de vijf deelgebieden was een meerderheid te vinden voor de invoering van betaald parkeren, tussen vijf en tien 's avonds, om zo de kans op het vinden van een parkeerplaats te vergroten. In alle vijf de deelgebieden lieten genoeg mensen hun mening weten om de raadpleging 'geldig' te verklaren, te weten dertig procent.

Wethouder Frans Hamerslag bevestigt vanmiddag dat er geen betaald parkeren in de wijk komt. "We hebben als college aangegeven de uitslag hoe dan ook te respecteren, en dat doen we dus ook."

Hij betitelt de meting als een ‘succes’, met een opkomst hoger dan de gemeenteraadsverkiezingen. “Dat geeft aan dat het leeft en dat de brede communicatie die we hebben ingezet, succesvol is geweest.” De gemeente verstuurde infobrieven, belegde bijeenkomsten en ging rond met medewerkers en ook de wethouder in een tuktuk, om vragen te beantwoorden.

De gemeente Schiedam verstuurde 10.183 brieven met een uitnodiging om een mening te geven. 5532 mensen deden mee. Dat betekent een algemene ‘opkomst’ van 54,3 procent. 

De opkomst wisselt per deelgebied, tussen de vijftig en bijna 69 procent. In het grootste van de vijf deelgebieden, in de peiling deelgebied 1, met de Frankenland- en Fabribuurt, en de Schrijvers- en Schildersbuurt, was de opkomst precies vijftig procent. Daarvan stemde 56 procent tegen en 43,7 procent voor de invoering van betaald parkeren.

In de Distillateursbuurt bracht 53 procent van de mensen hun stem uit, met 68,6 procent tegenstemmers en 31,4 procent van de mensen die zich uitsprak 'voor'.

In het Haverschmidtkwartier gaf 65,7 procent zijn mening, te weten 59,2 procent tegen en 40,2 procent voor.

In het Oranjekwartier deed 63,8 procent mee aan de draagvlakmeting waaruit bleek dat van hen 72,9 procent tegen was en 26,9 procent voor.

De bewoners van het Nassaukwartier waren het meest betrokken bij de kwestie, met 68,9 procent stemmers, waarvan 73,2 procent tegen en 26,6 procent voor het invoeren van betaald parkeren.

Eerder hield Schiedam24 een rondvraag om te polsen hoe de vlag er in west voorstaat voor wat betreft betaald parkeren. Daaruit bleek 64 procent van de mensen tegen. Zie dit artikel.

De grote vraag is nu: wat nu? Hamerslag: “De parkeerproblemen in de wijk blijven. Ik heb geen idee wat we nu kunnen gaan doen,”

Binnenkort worden ook de bewoners van Schiedam-Zuid gehoord naar hun mening over de invoering van betaald parkeren. Die draagvlakmeting gaat gewoon door. “Iedere wijk heeft recht op zijn eigen uitslag.” De wethouder ziet in de uitslag in west geen aanleiding de meting anders te organiseren, op een andere manier mensen om hun mening te vragen of de vraagstelling en plannen aan te passen.

PS. Wegens technische problemen ontbrak in eerste instantie een foto bij dit verhaal.