Categorieën

Service

Geen steun voor weren statushouders uit Schiedamse nieuwbouw

Geen steun voor weren statushouders uit Schiedamse nieuwbouw
Politiek

Geen steun voor weren statushouders uit Schiedamse nieuwbouw

  • Redactie
  • 29-01-2020
  • Politiek
Geen steun voor weren statushouders uit Schiedamse nieuwbouw

Pascal van Kraaij en Maarten Reuderink; archieffoto


SCHIEDAM – De Ouderenpartij Schiedam kreeg gisteren in de gemeenteraad de handen niet op elkaar voor het tijdelijk uitsluiten van statushouders (asielzoekers die een verblijfsstatus hebben ontvangen van de IND). Er werd gestemd over een motie met betrekking tot de woningbouw op Schieveste; daarin was een passage opgenomen over het weren van statushouders in de drieduizend woningen die daar gaan komen. Bij de stemming gingen slechts twee handen omhoog, na het ‘wie is voor?’ van de burgemeester: die van Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij van de Ouderenpartij.

De fractie had gesteld bezorgd te zijn over ‘de volkshuisvesting’ in Schiedam. “Er is geen tsunami van statushouders”, poneerde Reuderink eerder. “Maar gezien het uiterst beperkte aantal sociale huurwoningen in de stad, waarvan ook nog eens zestig procent naar urgenten gaat, is hier wel degelijk sprake van significante extra druk op de beschikbare voorraad.”

Dat komt volgens het raadslid van de Ouderenpartij niet omdat velen eenvoudig de urgentiestatus kunnen verkrijgen – want dan zou daarin ook de oplossing liggen voor de mensen die een eigen woning zoeken. “Urgent ben je niet als je al 3,5 jaar met je kind bij je ouders in de woonkamer kampeert. De mensen die urgent zijn, zijn zonder meer urgent. Het zorgt dat de niet urgenten nog verder in de problemen komen.”

Mensen wachten gemiddeld acht jaar op een sociale huurwoning, zo poneerde Reuderink in de raadsvergadering. “Wanneer daar nog statushouders bijkomen, worden toegevoegd of zijn toegevoegd, levert dat nog ruim twee jaar extra wachttijd op.” Voor hem was niet te achterhalen of die acht jaar geldt voor de huidige situatie, de bestaande statushouders inbegrepen, of dat dat tien jaar zou worden vanwege het opnemen van statushouders.

De Ouderenpartij kreeg de wind van voren van met name Denk en Groen Links - zie dit artikel.

De discussie gaat sowieso mank, omdat nog niet bekend is of Woonplus woningen op Schieveste, te bouwen door de Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) zal aankopen. Een woordvoerder van OCS hintte daar eerder wel op en sprak van interesse van Woonplus om dat te doen. Evenzogoed zullen veel woningen op Schieveste gekocht worden door andere investeeerders, die geen bindende afspraken met de gemeente hebben over het huisvesten van statushouders.

Wethouder Fahid Minhas ziet minder problemen met de toedeling van woningen aan Schiedamse starters dan Reuderink. “Als je kijkt op de site van Woonplus, dan loopt de wachttijd inderdaad op tot tien jaar. Maar er zit een verschil tussen de inschrijftijd en de wachttijd”, aldus de wethouder. “Heel veel mensen staan lang ingeschreven, soms wel twintig jaar; maar de actieve woningzoekende wacht meestal in deze regio tussen de één en vijf jaar op een sociale huurwoning.” De acht jaar die de Ouderenpartij noemde is volgens hem de wachttijd in de regio Amsterdam.

De VVD-wethouder had desgevraagd een duidelijke mening over het voorstel om statushouders uit te sluiten van een Schiedamse woning. “We moeten ons er als college en gemeente niet voor lenen discriminatie op de woningmarkt toe te passen. Op het moment dat je een doelgroep zou uitsluiten, slechts vanwege een herkomst, dan is er volgens mij sprake van discriminatie.”

Tegelijkertijd stelde de wethouder dat er nu al mogelijkheden zijn om nieuwbouwwoningen met voorrang toe te wijzen aan Schiedammers. “We hebben met Woonplus een afspraak dat we proberen de nieuwbouwwoningen die vrijkomen, die opgeleverd worden, om die aan Schiedamse ingezetenen toe te wijzen. Daar biedt de wetgever en regionale afspraken ruimte voor. Woonplus mag maximaal 25 procent toewijzen aan Schiedammers. Over 2019 is dat voor honderd procent gebeurd. Honderd procent van de nieuwbouwwoningen die Woonplus heeft opgeleverd, zijn beschikbaar geweest voor de Schiedammers. Als we kijken naar de woningen in de Wetenschappersbuurt, waar de corporatie in totaal 174 nieuwe inwoners heeft verwelkomd, waren er daarvan 165 schiedammers. Dat is 95 procent”, aldus Minhas. “Het probleem dat nieuwbouw door statushouders wordt bezet, herkent het college niet.”

Eerder deze week lanceerde een Schiedamse initiatiefnemer een verzoekschrift op een gespecialiseerde site, met daarin de oproep om Schiedamse woningzoekenden bij het toewijzen voorrang te geven boven nieuwkomers uit het buitenland. Zie dit artikel.