Categorieën

Service

Gratis advies aan de nieuwe communicator van Woonplus

Gratis advies aan de nieuwe communicator van Woonplus
Wonen

Gratis advies aan de nieuwe communicator van Woonplus

  • Han van der Horst
  • 09-05-2021
  • Wonen
Gratis advies aan de nieuwe communicator van Woonplus

De Leiding over Noord moet Groenoord van warmte gaan voorzien. De leiding werd al zes jaar geleden aangelegd; foto: Eneco


COLUMN - Woonplus heeft een onafhankelijk communicatie-adviseur ingehuurd om in de wijk Groenoord meer draagvlak te scheppen voor andere vormen van energievoorziening dan aardgas. Dat is een beetje een merkwaardige formulering. Hoe kun je nu onafhankelijk zijn als je door een broodheer met een specifieke agenda wordt ingehuurd? Zeker als tot je opdracht behoort het scheppen van meer draagvlak voor de energietransitie in Groenoord.

Niettemin wil ik deze functionaris wel wat gratis advies geven. Op het moment heerst er in de stad grote scepsis over het afscheid van aardgas. Uit tal van berichten blijkt dat de energietransitie elders in het land nergens van een leien dakje gaat. Om het preciezer te zeggen: van alle proefprojecten komt weinig tot niets terecht. Er doen zich steeds weer onverhoedse moeilijkheden en hinderpalen voor. Er zijn ook allerlei berichten die suggereren dat de grote belofte – het kan allemaal kostenneutraal, je verdient de investering ruimschoots terug dankzij een lagere energierekening – misschien niet op de goede rekensommen is gebaseerd. De indruk bestaat: wie zich de energietransitie in laat lullen, weet niet wat hem of haar te wachten staat. Is dat misschien de reden waarom zulke projecten in wijken als Groenoord worden gesitueerd en niet op de Stadhouderslaan, waar een mondige villabevolking woont die desnoods een advocaat kan inschakelen?

Dit is geen klimaat waarin je draagvlak schept.

Toch kan dat wel. Wil je gewone mensen mee krijgen in de energietransitie dan moet je duidelijke antwoorden kunnen geven op de volgende vragen:

1. Wanneer ben ik aan de beurt?

2. Hoeveel kost die grap?

3. Wat kan ik allemaal weggooien aan kachels, gasstellen en ovens?

4. Hoeveel gaat die stadsverwarming dan kosten?

5. En zo’n warmtewisselaar. Moet ik daar echt een kamertje voor vrij maken?

6. Als jullie langskomen voor die energietransitie, moet ik dan mijn huis overhoop zetten? En zo ja, voor hoe lang?

7. Wat betekent het allemaal voor mijn huur?

8. In hoeveel jaren verdien ik een eventuele investering terug?

9.. Mochten de berekeningen niet kloppen en de nieuwe energierekening is toch hoger dan wordt voorgespiegeld, wie is dan de lul? Ik zeg het maar op zijn Schiedams

Allerlei verhalen die als dreigementen kunnen worden opgevat – het rijk zal het accijns op aardgas verhogen – werken averechts. Daar worden gewone mensen alleen maar boos van.

U stelt nu vast dat in het bovenstaande niets staat over de opwarming der aarde, het afschuwelijk lot van onze kleinkinderen als wij nú niet met zijn allen maatregelen nemen of dat we niet moeten willen natte voeten te krijgen vanwege de zeespiegelstijging. Dit heeft te maken met een constatering van het CBS: in deze Coronatijd heeft de ene helft van Nederland flink kunnen sparen omdat zoveel plekken waar een mens zijn geld kwijt kan, van overheidswege gesloten bleven. En de andere helft juist niet.

Die heeft namelijk nu al moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Als je met veel passen en meten rondkomt, ben je niet in de stemming voor extra kostenposten. Die zijn geen kans maar een bedreiging. Die kunnen het verschil betekenen tussen een waardig leven of een ziek makend bestaan vol incassobureaus, deurwaarders en bewindhebbers.

Laat nou veel Groenoorders zich in die positie bevinden. Zij zien elke onzekerheid voor de toekomst als een nieuwe dreigende donderwolk. Het is niet anders. Dan hadden ze maar met die energietransitie wél op de Swammerdamsingel of de Jacob Catslaan moeten beginnen.

Het kan ook zijn dat Woonplus noch de gemeente een eenduidig antwoord kunnen geven op de bovenstaande vragen, met concrete cijfers onderbouwd. Laat de mensen dan met rust. Jaag ze niet de stuipen op het lijf. Houd je gemak en wacht tot je een concreet perspectief hebt.