Categorieën

Service

Groei uitstoot kooldioxide in Rotterdam; 't moet omlaag

Groei uitstoot kooldioxide in Rotterdam; 't moet omlaag
Nieuws

Groei uitstoot kooldioxide in Rotterdam; 't moet omlaag

  • Redactie
  • 27-09-2022
  • Nieuws
Groei uitstoot kooldioxide in Rotterdam; 't moet omlaag

In beeld: de kooldioxide-uitstoot in de afgelopen jaren en de bron van de uitstoot naar sector


SCHIEDAM - Het loopt nog niet echt lekker met het terugdringen van de uitstoot aan kooldioxide in Rotterdam. Dat blijkt uit een rapportage opgesteld door de DCMR.

Afgelopen jaar was de totale CO2-uitstoot in Rotterdam 27,2 Mton (een megaton -Mton- is duizend miljoen kilo). Dit volgens de zogenaamde bronbenadering, waarin gekeken wordt naar de kooldioxide die daadwerkelijk in Rotterdam de lucht in gaat. Ook een andere benadering is mogelijk, waarin ook de uitstoot als gevolg van elektriciteit en warmte die in Rotterdam wordt gebruikt, is opgenomen.

De uitstoot in 2021 kwam 1,2 Mton (4,5 procent) hoger uit dan in 2020. De stijging in Rotterdam is groter dan landelijk in Nederland, waar 2,3 procent meer kooldioxide de lucht in ging. Dat het Rotterdamse aandeel van belang is, blijkt uit het cijfer voor de totale uitstoot in Nederland: 141,5 Mton vorig jaar; Rotterdam is dus verantwoordelijk voor een kleine twintig procent van het Nederlandse totaal.

Het Rotterdamse stadsbestuur wil het landelijke doel aanhouden van een vermindering van 55 procent ten opzichte van 1990 in 2030.

De stijgingen en dalingen worden volgens de DCMR-onderzoekers vooral bepaald door de fossiele energiesector. "Het openen van nieuwe en sluiten van een oude kolencentrale, wisselende gas- en kolenprijzen en langdurige storingen hebben grote invloed op de CO2-uitstoot. Daarnaast zijn economische ontwikkelingen van belang: ze beïnvloeden de activiteiten van de industrie, de mobiliteit en beperkt, het mkb (onderdeel van de gebouwde omgeving). Dit heeft daarmee invloed op de CO2-uitstoot."

Wel stelt het rapport dat 'het effect van de Rotterdamse klimaataanpak gestaag toeneemt'. Het wordt geschat op 200 kton in 2021.