Categorieën

Service

Hoe effectief is de 'omgekeerde afvalinzameling'?

Hoe effectief is de 'omgekeerde afvalinzameling'?
Politiek

Hoe effectief is de 'omgekeerde afvalinzameling'?

  • Redactie
  • 09-11-2022
  • Politiek
Hoe effectief is de 'omgekeerde afvalinzameling'?

SCHIEDAM - De afvalinzameling in Schiedam moet goedkoper kunnen. Tenminste, dat vermoedt de VVD-fractie in de raad. Die stelt B&W voor ‘scherp in kaart te brengen welke besparingen te realiseren zijn door een ander inzamelingssysteem’.

In het coalitieakkoord van het college (van VVD, Denk, PvdA, D66 en Progressief Schiedam) staat dat het de effectiviteit van omgekeerd inzamelen gaat onderzoeken. Dat is dus de afvalinzameling die bestaat uit het aan huis ophalen door Irado van gft en papier, en het door huishoudens moeten wegbrengen van restafval naar de container op de hoek.

“We zien dat steeds meer gemeenten overstappen op een inzamelsysteem dat alleen uit nascheiding bestaat”, aldus Tom Janssen namens de VVD gisteren in de raadsvergadering over de Begroting 2023. Zo’n systeem is volgens hem veel prettiger voor de mensen in de stad, omdat die dan niet meer ‘een halve milieustraat’ bij de voor- of achterdeur hoeven het hebben. “Daarnaast kan afval door recente innovaties via nascheiding op veel efficiëntere manier worden gescheiden. Dat is een win-win”, aldus Janssen.

Het college gaf eerder aan ‘voortvarend aan de slag te gaan’ met een inventarisatie van mogelijkheden en kosten. “Een andere manier van afvalinzameling kan wellicht leiden tot kostenbesparingen. De VVD vindt het belangrijk scherp in kaart te brengen welke kostenbesparingen we kunnen realiseren door een ander inzamelingssysteem.”

De partij diende daartoe samen met Denk, D66 en AOV een motie in, die door bijna de voltallige raad werd onderschreven. Alleen Groen Links zag die nadruk op kosten bij het onderzoeken van de effectiviteit van het omgekeerd inzamelen niet zitten. “Het gaat hier alleen om kosteneffectiviteit. Volgens mij moet je hier ook kijken naar de maatschappelijke kosten en baten", aldus Yorick Haan. "Hoe effectief is de inzameling als het gaat om het terugbrengen van de hoeveelheid afval die de Schiedammers aanbieden. En dan moet je ook kijken naar de bewustwording van de Schiedammers: wat stop ik nou allemaal in de afvalbak? Als alles in dezelfde bak mag en simpelweg aan de straat gezet mag worden, dan is die bewustwording er niet.”