Categorieën

Service

Marq Oudshoff was ongekend inzetbaar in hele cultuursector

Marq Oudshoff was ongekend inzetbaar in hele cultuursector
In memoriam

Marq Oudshoff was ongekend inzetbaar in hele cultuursector

  • Kor Kegel
  • 02-03-2024
  • In memoriam
Marq Oudshoff was ongekend inzetbaar in hele cultuursector

Marq Oudshoff in zijn tijd bij Aids Care; foto: Ron van Zeeland.


IN MEMORIAM - Marq Oudshoff was een stille kracht, maar overal aanwezig, zonder opdringerig te zijn, toegewijd aan de cultuur in de meest brede zin van het woord. Tal van organisaties hebben van zijn inzet en verdiensten geprofiteerd. Zoals Menno Siljée het eens zei als cultuurwethouder: “Zonder Marq was er in Schiedam veel niet tot stand gekomen.”

Hij overleed vorige week woensdag op 57-jarige leeftijd. Eergisteren was de uitvaartplechtigheid. 

In februari 1988 vormde hij met Carel Beke de directie van het Passagetheater en het Zoldertheater in De Teerstoof. Marq was 21 jaar, afkomstig uit Castricum. Het theater experimenteerde destijds met theaterdiners in de Roo Rosenzaal aan de Tuinlaan en Marq stond aan de wieg daarvan. Zijn vroegste anekdote betrof een voorstelling met Mary Dresselhuys. Voorafgaand had Marq geholpen met het sjouwen van decorstukken via het Klein Groenendal aan de achterkant van het theater. Omdat het dak lekte, was een sofa kletsnat geworden, maar niemand had het door. De sofa was gewoon op het podium gezet. Middenin de voorstelling ging Mary Dresselhuys erop zitten. Wijselijk vertelde Marq er niet bij hoe zij reageerde…

Een stijgend bezoekersaantal noopte tot het advies om in Schiedam een nieuw theater te bouwen, dat minstens de gerenoveerde Stadsgehoorzaal in Vlaardingen zou kunnen evenaren. Samenwerking tussen de twee theaters zat er niet in; Marten Putman van de SGZ wilde wel, maar Carel Beke hield de boot af. Hij ging zich steeds meer in driedelig pak vertonen om de grote impresario’s voor Schiedam te interesseren. Ruimte voor experimenteel theater was er niet meer en Marq Oudshoff kon zich er niet in vinden. Hij stapte in 1992 over naar de Jeugdtheaterschool in Gouda.

Hij bleef wel bij Schiedam betrokken, aanvankelijk vooral bij Apollo Toneel, maar hij was er ook bij toen Frans Huisman in 1999 met het openluchtfilmfestival ‘Doek!’ begon. “Ik heb veel met Marq meegemaakt. Hij heeft me geholpen bij het organiseren van Doek! en was daarna een tijd penningmeester bij Kunst Werkt. Marq had iets tragisch over zich, maar was altijd bijzonder betrokken en belangstellend naar de mensen om hem heen. Kunst en cultuur waren zijn passie.”

Eind 2005 was Marq betrokken bij een optreden van Apollo Toneel op de laatste dag van de Brandersfeesten Schiedam. In december 2009 kreeg hij voor zijn creativiteit bij Apollo de zilveren speld van de Nederlandse Vereniging van Amateurtheater. In De Teerstoof overhandigde cultuurwethouder Menno Siljée hem de speld met het compliment dat veel dingen in Schiedam er niet geweest waren zonder de inzet van Marq Oudshoff.

In de overlijdensadvertenties van Cultureel Forum Schiedam en het Suikerzoet Filmfestival wordt gesproken over de tegenslagen die Marq in het leven te verwerken kreeg – en waardoor hij zich niet uit het veld liet slaan. De laatste tijd was hij flink ziek geweest, maar naar het zich liet aanzien redelijk hersteld.

“Marq was vanaf 2013, waarin het Suikerzoet een zelfstandige stichting werd, een van de vrijwilligerscoördinatoren. Zonder vrijwilligers als Marq kan een festival als Suikerzoet niet georganiseerd worden. Wat ik in ieder geval over hem kan zeggen is dat hij altijd klaar stond en dat je altijd een beroep op hem kon doen. Tekenend voor hem was dat hij meteen weer aan de slag wilde – rolstoel of geen rolstoel – bij het laatste festival. Marq was ook betrokken als vrijwilliger bij manifestaties die wij vanuit het Cultureel Forum organiseerden en waarvoor wij extra handen nodig hadden, zoals de fotomanifestaties ‘Heart2Art’ in 2014 en ‘Schiedams Water’ in 2017”, zegt Maarten Mulder, penningmeester van Cultureel Forum Schiedam en voorzitter van Suikerzoet.

Bij de uitvaartplechtigheid sprak Fred van Wieringen, voorzitter van het Nationaal Coöperatie Museum. Namens de vrijwilligers zei hij dat het overlijden van Marq allen diep getroffen had. “Het bestuur had twee weken geleden nog bij hem thuis de maandelijkse vergadering gehouden. En een maand eerder was Marq aanwezig op de nieuwjaarsreceptie met alle vrijwilligers op de graanzolder van onze buurman, het Jenevermuseum. We hadden bewust voor die locatie gekozen omdat er een lift was. Voor Marq en de vrijwilligers was het een ontroerend moment van wederzien na al die tijd” (bedoeld is de langdurige periode van ziek zijn).

Marq was sinds 2018 verbonden aan het Coöp Museum, vanaf 1 januari 2019 als secretaris. “Het bleef bij Marq niet beperkt tot secretariaatswerkzaamheden. Vanuit zijn bredere interesse in cultuur en educatie stortte hij zich op deze twee domeinen. Met succes! Hij was het aanspreekpunt, hield contact met de scholen en zorgde voor het rooster van de bezoeken. Dankzij Marq heeft museum nu een vooraanstaande educatieve positie in Schiedam.”

Hij was aanspreekpunt voor de vrijwilligers en spil in de werving van nieuwe vrijwilligers. Naast de bezetting van zowel de winkel als het museum regelde hij ook de inkoop van de winkel. Fred van Wieringen: “Marq was een bijzondere persoonlijkheid. De meeste afgestudeerden van de Hogere Hotelschool kiezen voor het grote geld met een glansrijke carrière. Marq niet. Hij stelde zijn opgebouwde managementkennis en zijn grote intellectuele vermogen in dienst van de maatschappij. In het bijzonder van de culturele instellingen van Schiedam. Zo ook voor ons museum. Hij deed dat vol overtuiging en op zijn eigen wijze. Het lukte hem als secretaris van het bestuur in het bureaucratisch moeras van regelgeving de juiste zaken boven water te krijgen en dingen te regelen. Eigenlijk was hij wars van al die bureaucratie en daarom was het zo knap dat hij toch de vergunningen en noodzakelijke documenten kon verzorgen.”

“De afgelopen jaren heeft er een duidelijke professionaliseringsslag plaatsgevonden in het museum, resulterend in een gezonde groei van bezoekersaantallen. Zijn inbreng daarin is evident. Op onze volgende bestuursvergadering blijft een stoel onbezet. We gaan Marq missen. Maar in de droeve momenten zal altijd het gevoel van grote dankbaarheid voor zijn inspanningen blijven.”

Een in Schiedam minder bekende kant van Marq Oudshoff was zijn inzet voor het COC in Rotterdam. Als secretaris was hij betrokken bij de start de Bossche travestieavonden op initiatief van Brabander Ron van Zeeland. Het werd al gauw een heus cabaret. Marq was directeur geworden van Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis, waar hij cabaretier Richard Groenendijk uit Dirksland ontdekte.

In het Ron Wichmanhuis was Marq vrijwilliger bij de keukenbrigade. Later werd hij bestuurslid van Stichting Untenu, het latere Aids Care. “Ik durf wel te zeggen dat zonder zijn steun en inzet Aids Care het niet zo lang gered zou hebben”, zegt Ron van Zeeland over Marq Oudshoff.

Voorts was Marq betrokken bij Stichting Jarige Job en het Filmfestival Rotterdam. Maar het lijstje is hiermee nog niet compleet.