Categorie├źn

Service

Miljarden maken viersporigheid en station Kethel mogelijk

Miljarden maken viersporigheid en station Kethel mogelijk
Nieuws

Miljarden maken viersporigheid en station Kethel mogelijk

  • Redactie
  • 14-11-2022
  • Nieuws
Miljarden maken viersporigheid en station Kethel mogelijk

Foto; archief


SCHIEDAM - Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag en Rotterdam kondigen een hebben een gezamenlijke investering van € 4,8 miljard aan, in de bereikbaarheid de regio. Hierover zijn zij het eens geworden.

De 'mega-investering', zoals zij zelf stellen - in onder meer de spoorlijn Leiden-Dordrecht als ruggengraat van het openbaar vervoer in Zuid-Holland - 'maakt de bouw van zo’n 170.000 woningen tot 2040 in de omgeving van de spoorlijn mogelijk'. "De investering zorgt daarnaast voor betere verbindingen in Zuid-Holland en met de andere regio’s in Nederland. Dat is van groot belang voor de economische kracht van de regio én de samenhang met de belangrijke economische locaties in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De afspraken zijn afgelopen donderdag gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT).

Langs het spoortracé Leiden - Dordrecht ('de Oude Lijn') worden tot 2030 circa 54.000 woningen ontwikkeld en 80.000 extra werkplekken gerealiseerd. Om extra drukte op de wegen te voorkomen en een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor de auto is beter openbaar vervoer noodzakelijk. De partijen, waaronder ook Leiden, Dordrecht en de Verstedelijkingsalliantie, onderzoeken de komende jaren in een MIRT-verkenning hoe over het spoortracé Leiden-Dordrecht per uur meer intercity’s en meer sprinters kunnen rijden.Tussen Delft en Schiedam komen daarvoor vier sporen. Vier bestaande stationsgebieden langs deze lijn worden verbeterd (Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht). In de buurt van nieuwbouwlocaties komen vier nieuwe stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark). Het evenementenstation bij de Kuip wordt verbouwd tot station Stadionpark voor dagelijks gebruik.

Zie ook dit artikel en ook dit artikel.

Randstaraillijnen 3 en 4 en RET-metrolijnen C en E gaan vaker rijden om daarmee de verwachte mobiliteitsgroei op te vangen. De woon- en werklocaties in de metropoolregio Rotterdam Den Haag worden daarmee beter verbonden.

Het Rijk heeft totaal € 1,5 miljard gereserveerd voor de versnelde ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties binnen heel Nederland. Gemeenten konden hiervoor een aanvraag indienen, waarbij ze moesten aantonen dat de woningbouw op deze locaties binnen vijf jaar zou starten. Dit zijn de zogenaamde Versnellingsafspraken korte termijn. Voor de Zuid-Hollandse gemeenten wordt in totaal ruim € 400 miljoen gereserveerd van de rijksmiddelen en hiermee worden ruim 65.000 woningen versneld en bereikbaar gerealiseerd.

De basis voor de MIRT-afspraken is gelegd in het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad uit 2019, waarin rijk en regio hebben afgesproken om deze grote verstedelijkingsopgave en bereikbaarheid in samenhang te ontwikkelen.