Categorieën

Service

Miljoenen om drugscriminaliteit jongeren te beteugelen

Miljoenen om drugscriminaliteit jongeren te beteugelen
Nieuws

Miljoenen om drugscriminaliteit jongeren te beteugelen

  • Redactie
  • 26-04-2022
  • Nieuws
Miljoenen om drugscriminaliteit jongeren te beteugelen

DEN HAAG - Schiedam is een van de gemeenten die extra geld krijgen van het rijk om te voorkomen dat jongeren in de (drugs)criminaliteit belanden.

Het rekruteren van kinderen door drugscriminelen moet gestopt worden, zo stelt minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Zij zegt jaarlijks 82 miljoen euro toe voor actie op dit vlak.

"Criminelen verleiden kinderen op de basisschool al om ergens een pakketje af te geven", zo weet Yesilgöz. "Ze vragen middelbare scholieren om met hun scooter iemand weg te brengen en op te pikken. Op een dag horen ze schoten en raken ze betrokken bij een liquidatie."

Vijftien gemeenten - waar deze problemen spelen - kunnen de miljoenen aanwenden voor maatregelen. Het gaat behalve om Schiedam om Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Lelystad, Nieuwegein, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad. Demissionair minister Ferdinand Grapperhaus kondigde de plannen en het geld afgelopen najaar al aan. Gemeenten moeten nu zelf met plannen komen met concrete maatregelen; op basis daarvan wordt het geld verdeeld over de verschillende steden. Later dit jaar komen meer gemeenten in aanmerking.

'Preventie met gezag', zoals het actieplan is gaan heten, wil enerzijds jongeren meer perspectief bieden an anderzijds grenzen stellen. Perspectief bieden kan door de inzet van sociale interventies, opleiding en toeleiding naar werk. Grenzen stellen betekent bijvoorbeeld meer zichtbaar formeel gezag in de wijk en afspraken met justitiële organisaties als stok achter de deur. "Alles valt of staat met jongeren aanspreken op hun gedrag en het betrekken van hun ouders", zegt Yesilgöz. "Alleen door een intensieve persoonsgerichte aanpak kunnen we de intimiderende druk van drugshandelaren op onze kinderen, scholieren en jongvolwassenen stoppen.''

Eerder stelde een expert als Marie-Christine van der Veldt van het Nederlands Jeugdinstituut dat het nodig is om al vroeg je beginnen, wil je voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. "Justitie komt pas in actie als een kind al een delict heeft gepleegd. Dan is het te laat. Het is nodig om snel en laagdrempelig te reageren op grensoverschrijdend gedrag – dus niet alleen criminaliteit maar ook gedragsproblemen. Kijk dan welke risico- en beschermende factoren er zijn bij het kind, in het gezin en in de omgeving. Krijgt het kind bijvoorbeeld weinig ouderlijk toezicht? Woont het in een omgeving met veel criminaliteit op straat, waar dealers rondrijden met veel geld op zak? En waar zit de kracht van de wijkgemeenschap? Welke beschermende factoren helpen kinderen en jongeren zich positief te ontwikkelen?"

Volgens Van der Veldt is het belangrijk om je niet op één aspect te richten, maar een brede, doelgerichte en samenhangende aanpak te kiezen. "Werk daarbij samen met alle betrokken partijen, zoals de gemeente, de school, het jongerenwerk, de wijkagent en andere partners in wijk. En betrek in ieder geval het gezin erbij, want anders bereik je niets", zo stelde zij eerder op de website voor het Jeugdinstituut.