Categorieën

Service

Gemiddeld 9,5 procent erbij voor politiemensen

Gemiddeld 9,5 procent erbij voor politiemensen
Nieuws

Gemiddeld 9,5 procent erbij voor politiemensen

  • Redactie
  • 20-12-2023
  • Nieuws
Gemiddeld 9,5 procent erbij voor politiemensen


SCHIEDAM - De politiemensen in Schiedam en elders hebben een nieuwe cao. Op 17 november was een onderhandelaarsakkoord bereikt, gisteren zetten ook de besturen van de politievakbonden - na het raadplegen van hun leden - er hun handtekening onder.

Het arbeidsvoorwaardenakkoord loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025. De salarissen van het politiepersoneel worden tijdens de looptijd met gemiddeld 9,5 procent verhoogd. Deze verhoging is als volgt opgebouwd:
Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 100 toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 2,5 procent.
* Per 1 juli 2024 wordt het salaris met vijf procent verhoogd.
* Per 1 januari 2025 wordt het salaris met twee procent verhoogd.
Deze salarisverhogingen komen boven op de salarisverhoging van twee procent per 1 januari 2024 die partijen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken.

Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao het maandinkomen van politiemedewerkers te verbeteren. Vooruitlopend op de nieuwe cao ontvangen politiemedewerkers in de eerste zes maanden van 2024 (januari tot en met juni 2024) een bedrag van € 200,- per maand extra.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de verhoging van de woon-werkverkeervergoeding, inclusieve arbeidsvoorwaarden, duurzame arbeidsvoorwaarden, capaciteit en de arbeidsmarktpositie van het korps.