Categorie├źn

Service

Opgeleefd Zwembad Zuid: daar moet ieder zich thuisvoelen

Opgeleefd Zwembad Zuid: daar moet ieder zich thuisvoelen
Wonen

Opgeleefd Zwembad Zuid: daar moet ieder zich thuisvoelen

  • Redactie
  • 05-06-2017
  • Wonen
Opgeleefd Zwembad Zuid: daar moet ieder zich thuisvoelen

De Schiedamse plannenmakers stellen zich een drijvend buitenzwembad voor in de Wilhelminahaven - zoiets als al bestaat in Berlijn

SCHIEDAM – Zwembad Zuid moet liefst uitgroeien tot een multifunctioneel centrum waar niet alleen gezwommen kan worden, maar ook andere sporten kunnen worden beoefend. Maar waar ook de kinderen uit de omliggende wijken terecht kunnen voor leerzame ontmoetingen met natuurorganisaties of het havenbedrijfsleven. Waar vergaderd kan worden en waar bezoekers van het gebied rond de Wilhelminahaven iets kunnen nuttigen en genieten van het havenbeeld, de natuur en elkaar.

Die ambitieuze plannen huldigen de Vrienden van Zwembad Zuid.

De vriendenstichting is zes jaar geleden ontstaan toen er sprake was van sluiting van het zwembad, in de punt tussen de Gorzen en Schiedam-West. Daarvan is niet langer sprake, stelde Mari Dingenouts, een van de leden van het stichtingsbestuur vanmorgen in het programma Café Lokaal van Stadsomroep Schiedam. Het gaat er volgens hem juist om dat het zwembad nu een rol oppakt in de planontwikkeling rond de vernieuwingen rond de Wilhelminahaven. De 'oude dame' aan de Nieuwe Waterweg, zoals de honderdjarige haven door Bart Heinz, procesmanager van de gemeente voor de havenontwikkeling, verdient een revitaliseringsslag, zo vindt praktisch iedereen in de stad en bij de gemeentelijke overheid.

Op een ambitiekaart voor het havengebied die door Heinz en collega's in 2015 werd opgesteld, geldt voor het zwembad en omliggende gebied de opdracht 'placemaking'. Dat betekent zo veel als dat er een plaats moet ontstaan waar mensen graag komen. Er werd gesproken over de mogelijkheden van een drijvende buitenbad, van ecologische oevers en zelfs van een stadsstrand.

De 'oksel' in de Wilhelminahaven, bij het zwembad, wordt in de plannen en visies die sindsdien zijn geformuleerd, 'een betekenisvolle plek' genoemd.

Dat placemaken, of betekenis geven, kan volgens de moderne visie alleen door bewoners en andere belanghebbenden te betrekken bij het proces. Het is ook daarom dat de vriendenstichting zich aangesproken voelt. Zij laat nu van zich horen, aldus Dingenouts, omdat de komende maanden de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen worden geschreven en die moeten dus warmgemaakt worden voor het idee van een multifunctioneel sportcentrum annex recreatieplek. Vandaar dat zij hun plannen in eerste instantie hebben gestuurd aan de fracties van de Schiedamse partijen. Het vrienden geven in de brief aan 'graag verder de breed ontstane basisgedachten en het bovengenoemde geschetste graag verder uitwerken en ontwikkelen om het vervolgproces naadloos aan te laten sluiten op het lopende herontwikkelingsproces Wilhelminahavenen omgeving'.

Eén zorg van de vriendenstichting is volgens Dingenouts al getackeld: de financiën. Volgens de bestuurder is er 'vier miljoen euro beschikbaar voor de planvorming'. In totaal is er met de havenontwikkeling in Schiedam een bedrag van 92 miljoen euro gemoeid, zo stelde Dingenouts in Café Lokaal.