Categorieën

Service

PvdA: Schiedamse huizen sneller verduurzamen

PvdA: Schiedamse huizen sneller verduurzamen
Wonen

PvdA: Schiedamse huizen sneller verduurzamen

  • Redactie
  • 08-06-2016
  • Wonen
PvdA: Schiedamse huizen sneller verduurzamen
SCHIEDAM - De PvdA in de Schiedamse raad wil werk maken van een snelle verduurzaming van de stad. Het vraagt burgemeester & wethouders snel beleid te ontwikkelen om de Schiedamse huurwoningen te verduurzamen tot energielabel B of A. Dit moet voor 2020 het geval zijn, aldus de PvdA.

De socialistische fractie ziet 'een positieve ontwikkeling' in het feit dat een grote landelijke subsidie regeling, STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (Step), per 1 juli gewijzigd wordt. "De subsidie wordt hoger en de looptijd langer." De aangepaste regeling zal volgens de PvdA meer ruimte en mogelijkheden bieden voor woningcorporaties als Woonplus. "Het is ook mogelijk gemaakt om de subsidieregeling Step te combineren met het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH), een lening met een lage rente voor het energiezuiniger maken van alle typen huurwoningen ongeacht de huurprijs." Step geldt alleen voor sociale-huurwoningen.

De PvdA is te spreken over de aandacht die er voor duurzaamheid en zorg voor het milieu is en die blijkt uit onder meer het Klimaatbeleidsplan 2016-2020 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid die zeer recent in de Schiedamse politiek besproken zijn. Spijtig is het volgens de fractie dat een PvdA-motie die de het verplichte energieneutraal bouwen naar voren wilde halen van 2020 naar 2018, het niet gehaald heeft. "Het is jammer dat de actieve ontwikkelaars in Schiedam stukje bij beetje experimenteren met duurzaamheid en energieneutraal bouwen. Terwijl er voldoende marktpartijen zijn die wel energieneutraal willen en kunnen bouwen." Het is volgens de fractie belangrijk dat er komende jaren gezamenlijk wordt gekeken naar de voorzieningen en naar de mogelijkheden. "Want over paar jaar moeten er wel energieneutrale woningen gerealiseerd worden."

Een tweede PvdA-motie werd door de raad wel aangenomen. Die ging over verduurzaming van bestaande huurwoningen voor 2020. "De PvdA wil heel graag dat in Schiedam de landelijk afspraken met woningcorporaties op tijd gerealiseerd worden. In deze motie wordt het college verzocht om binnenkort om de tafel te zitten met de corporaties, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om aanspraak te maken op de beschikbare provinciale, landelijke en Europese subsidies, voor verduurzaming van hun woningvoorraad." Het is zaak optimaal gebruik te maken van de bestaande voorzieningen en mogelijkheden, 'voordat het te laat is', aldus de fractie.
 
"Energiebesparende maatregelen zullen niet alleen het woongenot en wooncomfort van Schiedammers verhogen, maar ook een impuls leveren aan de lokale economie en werkgelegenheid", aldus de socialisten. "Het zal er voor zorgen dat we bekend komen te staan als duurzame stad, met als gevolg een positief imago."