Categorieën

Service

Raad effent weg voor s'Maak, maar niet van harte

Raad effent weg voor s'Maak, maar niet van harte
Wonen

Raad effent weg voor s'Maak, maar niet van harte

  • Redactie
  • 19-10-2022
  • Wonen
Raad effent weg voor s'Maak, maar niet van harte

SCHIEDAM - De realisatie van s’Maak is een stap dichterbij. Het bestemmingsplan Kop van de Singel werd gisteren door de raad aangenomen. Van harte ging het niet.

Het besproken plan, een wijziging op het bestemmingsplan voor Schiedam-Oost, moet de bouw van het ‘iconische’ gebouw mogelijk maken. Het komt op de plek van het parkeerterrein en speelveld tegenover het Schiedamse station, tussen Singel, Overschiesestraat en Overschieseweg. In s’Maak willen de bedrijven Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen 79 appartementen, kantoorruimte (Woonplus meldde zich al als huurder) en horeca realiseren.

Toch krijgen de plannen - ‘een mooie mix van Schiedamse trots en volop mogelijkheden voor de nieuwe generatie die zich hier settelt’ - de handen nog niet op elkaar bij een flink deel van de Schiedamse gemeenschap. Bij de stemming in de gemeenteraadsvergadering bleek dat slechts de negentien leden van de coalitiepartijen voor stemden, alle andere aanwezige veertien raadsleden tegen.

“Over s’Maak valt wel te twisten”, stelde Marvin Janssen van Alles voor Schiedam. Hij noemde de aanpassingen aan het bestemmingsplan het ‘door een cirkel duwen van een vierkant’. “Een 53 meter hoge woontoren in een woonwijk plaatsen, waarbij een heel blok met bewoners en ondernemers van deze wijk letterlijk in de schaduw komt te staan, is ongepast.” Janssen stelt dat de TNO-normen voor de bezonning, die Schiedam in de regel toepast, in dit geval bij lange na niet worden gehaald. “Een geluidsnorm schroeven we voor het gemak op naar boven om hem passend te maken.” Verder steekt hem dat ‘er naar rato meer parkeerplekken verdwijnen dan dat er voor terugkomen’. “En we rekenen met 0,3 parkeerplaats per woning, in plaats van de 0,7 waar we normaliter mee werken. Dat doen we dan ook nog eens in een gebied waar al te veel vergunningen zijn uitgegeven en waar mensen lang op een wachtlijst moeten staan.” Zeer ongepast noemde hij het geheel. De inbreng van Janssen was een goede samenvatting van de kritiek van de meeste tegenstemmers. Yorick Haan van Groen Links stelde dat zijn kritiek op het voorstel vooral schuilt in het feit dat de communicatie met de bewoners zo slecht verloopt. “Er is van de kant van het college geen goed verhaal gekomen waarom de normen overschreden moeten worden.”

Wethouder Antoinette Laan reageerde afhoudend. “Ik heb al eerder aangegeven dat er al een aantal inspraaksessies zijn geweest en dat we zeer serieus geluisterd hebben naar de inbreng van bewoners. Maar inspraak wil niet altijd zeggen dat mensen dat krijgen wat ze graag willen. De overheid is een belangenafweger en we hebben als college een andere afweging gemaakt.” Volgens de wethouder blijft de gemeente met de plannen voor s’Maak binnen de wettelijke normen. “We doen niets wat niet mag.”

Deniz Yilmaz, die als inspreker aan het woord kwam aan het begin van de avond, is dat niet met haar eens. Hij kondigde juridische procedures aan voor dat s’Maak gebouwd kan worden. Yilmaz  is van Ocean Group, eigenaar van de woningen en commerciële ruimten pal tegenover s’Maak. Volgens hem staan de rapporten ten grondslag aan de bestemmingsplanwijziging ‘vol met fouten’. “Ze lijken vooral bedoeld om recht te praten wat krom is, bedoeld om koste wat kost het project er doorheen te krijgen.” 

Volgens Yilmaz worden alle grenzen die Schiedam hanteert waar het gaat om bezonning, geluid, licht, parkeren en hoogbouw ‘fors overschreden’, ook al zegt het college wat anders. “Bewoners en ondernemers gaan van vijf uur zon naar nul uur.” Hij vindt de opmerkingen over de belangenafweging die het college maakt ‘nogal wat’. “Er wordt niet gekozen voor de belangen van Schiedammers die er al wonen en werken.” Zij gaan er ‘geheel’ op achteruit. “Dat kan niet de bedoeling zijn.”

“Het college zoekt de grenzen op van wat juridisch mogelijk is. Wij vragen ons af waarom.” Volgens Yilmaz staat de verkoop van appartementen stil op 65 procent. “Had dit plan niet op een andere manier gekund? Wat neemt het college tot een risico’s.” Ocean Group zal het plan niet accepteren en elke voorziening inzetten, inclusief een gang naar de Raad van State, om zijn belangen te verdedigen, zo kondigde Yilmaz aan.