Categorieën

Service

Schoolwoningen worden leslokaal voor Oekraïnse jongeren

Schoolwoningen worden leslokaal voor Oekraïnse jongeren
Onderwijs

Schoolwoningen worden leslokaal voor Oekraïnse jongeren

  • Redactie
  • 10-08-2022
  • Onderwijs
Schoolwoningen worden leslokaal voor Oekraïnse jongeren

SCHIEDAM - De zogenaamde schoolwoningen in Schiedam-Noord, gelegen pal naast de basisscholen De Vlinder en De Violier aan de Stockholm, gaan onderdak geven aan Oekraïnse scholieren.

De jongeren in de middelbareschoolleeftijd die het land in oorlog zijn ontvlucht en in Schiedam terecht zijn gekomen, krijgen les in de schakelklas op de Internationale Vos. Dat is een samenwerking door de drie Waterweggemeenten, met schoolgebouwen in zowel Schiedam als Vlaardingen. "Deze locaties bieden inmiddels echter onvoldoende ruimte om alle jongeren te plaatsen", zo meldt burgemeester Cor Lamers in een informatiebrief aan de raad.

Daarom is in regionaal verband onderzocht waar nog ruimte beschikbaar is, aldus Lamers. "We hebben in Schiedam ruimte gevonden in vier van de zestien lokalen in de schoolwoningen aan de Stockholm." De woningen zijn bij het bouwen van de wijk Sveaparken neergezet met het idee dat de nieuwe buurt in eerste instantie heel veel kinderen zou kennen, maar dat daar geleidelijk aan verandering in zou komen. Dan zouden de lokalen eenvoudig omgebouwd kunnen worden tot woonhuizen. De schoolwoningen zijn gebruikt door De Violier en De Vlinder, en kennen ook een wijkfunctie. Ze hebben nog immer een onderwijsbestemming, zo stelt de burgemeester. Dat maakt het huisvesten van scholieren mogelijk. "Voor een periode van een jaar zullen maximaal zestig Oekraïense leerlingen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar hier voortgezet onderwijs volgen."

Met De Internationale Vos zijn afspraken gemaakt om eventuele overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen, aldus Lamers. De kosten voor het geschikt maken van de lokalen worden gedeclareerd bij het Rijk.

Lamers stelt in de brief ook dat 'de meeste Oekraïense kinderen' in de stad inmiddels naar school gaan, maar dat een klein deel dit nog niet doet. "We informeren de ouders van deze kinderen over de Nederlandse regels met betrekking tot leerplicht. Na de zomervakantie zal hierop nadrukkelijk worden gehandhaafd."