Categorieën

Service

Snelle veranderingen in Nieuw-Mathenesse

Snelle veranderingen in Nieuw-Mathenesse
Nieuws

Snelle veranderingen in Nieuw-Mathenesse

  • Redactie
  • 09-03-2021
  • Nieuws
Snelle veranderingen in Nieuw-Mathenesse

Foto: Ardito


SCHIEDAM - Sneller dan normaal verwacht de gemeente ingrijpende wijzigingen in het huidige industriegebied Nieuw-Mathenesse. Ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok pakken de herontwikkeling van de glasfabriek en het VROM-terrein aan de Buitenhavenweg voortvarend op. Wat betreft de glasfabriek gaat het om een groot terrein tot aan de Nieuw-Mathenesserstraat.

De gemeente Schiedam zelf heeft stevig ingezet op spoedige woningbouw in de driehoek tussen de Van Deventerstraat, de Nieuw-Mathenesserstraat en de Couwenhovenstraat (achter de Rotterdamsedijk en parallel hieraan lopend). Deze zogenaamde Van Deventerdriehoek omvat ook de Van Cleeffstraat. Hier kan versneld gestart worden met het bouwen van de benodigde extra woningen in Schiedam, melden burgemeester en wethouders vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

Het college wil ook in hoog tempo de uitbreidingsplannen faciliteren die de distilleerderijen in Nieuw-Mathenesse hebben. Zij vormen tenslotte het DNA van de Jeneverstad Schiedam. Distilleerderijen zoals Nolet en De Kuyper zijn van groot belang voor het borgen van voldoende werkgelegenheid – ook in de toeristische sector.

De gemeenteraad kan nog vóór de zomer een nadere uitwerking verwachten. Het gaat dan om de eerste fase van het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse. Voordat de raad erover beslist, wil het college een participatieproces met belanghebbenden doorlopen.

De glasfabriek en het VROM-terrein zowel als de Van Deventerdriehoek vormen deelgebied Noord. De inzet is een transitie van industrie naar wonen. Het deelgebied tussen de Bakkershaven en Maasdijk wordt Distilleercluster genoemd. Deelgebied Gustoweg vraagt om intensivering als bedrijventerrein. En dan is er nog deelgebied Nieuwe Maas, waar het ook gaat om intensivering van de bedrijvigheid maar met verbetering van het vestigingsklimaat en de ontwikkeling van een publieke oeverroute naar Rotterdam. Ook de Buitenhaven geldt als schakel tussen de Schie en de Nieuwe Maas als publieksroute; in feite is de Buitenhaven met de Voorhaven de monding van de Schie.

De gemeenteraad stemde in april 2019 in met de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling. Het concept van het Ruimtelijk Raamwerk is daar het resultaat van. Dit concept vervangt het oude Masterplan Nieuw-Mathenesse uit 2008. Het Ruimtelijk Raamwerk wordt ingebed in de Omgevingsvisie Schiedam en geeft specifiek richting aan de ontwikkelingen in het stuk Schiedam tussen de Merwehaven, Rotterdamsedijk, Buitenhaven en de Nieuwe Maas.

De deelgebieden Gustoweg en Nieuwe Maas vergen meer tijd en dat heeft te maken met lopend onderzoek naar de toekomst van de Maasdijk als waterkering. Dit onderzoek doen de gemeenten Schiedam en Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland gezamenlijk. Afstemming is noodzakelijk met hoe Rotterdam de omgeving van de Merwehaven en het Vierhavengebied (M4H) wil ontwikkelen. Eerder al heeft Schiedam de eigen wensen voor de relatie met dit gebied kenbaar gemaakt. Het betreft hier de volgende fase van het Ruimtelijk Raamwerk dat na de zomer in concept gereed zal zijn.