Categorieën

Service

Sportfondsenbad wordt gesloopt voor nieuwbouw

Sportfondsenbad wordt gesloopt voor nieuwbouw
Wonen

Sportfondsenbad wordt gesloopt voor nieuwbouw

  • Kor Kegel
  • 10-10-2022
  • Wonen
Sportfondsenbad wordt gesloopt voor nieuwbouw

Het Sportfondsenbad tijdens recent opnames voor een documentaire; foto: Ronald Brouwer


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam willen medewerking verlenen aan de sloop van het voormalige Sportfondsenbad. Daarmee wil het college van B&W de bouw van zeventien woningen mogelijk maken.

Dat blijkt uit een recent collegebesluit. Het Sportfondsenbad bevindt zich op het binnenterrein van aaneengesloten woonblokken aan de Burgemeester Knappertlaan, Bosboomlaan en Julianalaan. Vorig jaar werd er een straatnaam voor dat binnenterrein vastgesteld, te weten Cocky Gastelaarshof, genoemd naar de in 1938 in Rotterdam geboren zwemkampioene Cocky van Engelsdorp-Gastelaars; ze floreerde vooral in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.

B&W hebben besloten voornemens te zijn om medewerking te verlenen aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop van het voormalige Sportfondsenbad en de bouw van zeven woningen. De gemeenteraad is geïnformeerd dat het college daartoe gebruik wil maken van de Algemene verklaring van geen bedenkingen Wabo (de Wabo is een in 2010 vastgestelde wet, die de omgevingsvergunning regelt).

De gemeente gaat een anterieure exploitatieovereenkomst voor de grondexploitatie aan met projectontwikkelaar Steenstraat Beheer II uit Uithoorn. Deze ontwikkelaar is ook betrokken bij een ander bouwplan aan de BK-laan en de transformatie van de Manometerfabriek aan de Nieuwpoortweg en het Kappelhofgebouw aan de Noordvest, alle in Schiedam. De herontwikkeling van de Cocky Gastelaarshof is een particulier initiatief. 

Het gebouw verkeert in slechte staat. De sloop zal omzichtig gebeuren. Er is steeds sprake van geweest dat de omvangrijke ondergrondse kelders behouden worden als parkeergarage met plek voor zesentwintig auto’s, bergingen en voorzieningen voor de energiezuinige installaties.

Na de functie als zwembad stond het gebouw jarenlang op naam van vastgoedhandelaar George Tóth. Nadat hij het had afgestoten, kwam er een plan voor kinderopvang. De buitenkant werd nog in de verf gezet, maar het plan ging niet door. Omwonenden wilden het gebouw vervangen zien door een grote, eventueel gemeenschappelijke tuin. Omdat daarmee een half miljoen euro was gemoeid, kregen ze het niet voor elkaar.

Zie ook dit artikel.