Categorieën

Service

Stroomopwaarts en Echt Nederlands tekenen contract

Stroomopwaarts en Echt Nederlands tekenen contract
Nieuws

Stroomopwaarts en Echt Nederlands tekenen contract

  • Advertorial
  • 20-07-2022
  • Nieuws
Stroomopwaarts en Echt Nederlands tekenen contract

Rachida Ben Mousa (Echt Nederlands) en Nicole van der Wekken (Stroomopwaarts) hebben getekend en schudden elkaar de hand; foto: Stroomopwaarts


SCHIEDAM - Echt Nederlands gaat voor alle nieuwkomers uit de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de taallessen voor inburgering verzorgen. Onlangs was de feestelijke aftrap van de samenwerking en zijn de contracten getekend.

Algemeen directeur van Stroomopwaarts Nicole van der Wekken opende de bijeenkomst, door kort terug te blikken op de oude inburgering en het belang van een goede samenwerking voor de uitvoer van de nieuwe inburgering te benadrukken. Ook waren er twee coaches aanwezig die de opening in respectievelijk het Arabisch en het Tigrinya deden. Dit om de aanwezigen te laten ervaren hoe het voor een nieuwkomer is om in Nederland te komen en een vreemde taal te horen waar je niets van begrijpt. Hiermee werd duidelijk hoe belangrijk het is om snel de Nederlandse taal te leren. Er volgde daarop een korte les in het Arabisch.  

De commercieel directeur van Echt Nederlands Rachida Ben Moussa heeft uitleg gegeven over de werkwijze in de Nieuwe Wet Inburgering. De focus binnen de nieuwe wet is niet alleen taal, maar parallel participeren is minstens zo belangrijk geworden. Eén onderdeel lichtte ze speciaal toe: het Taaldorp. In het Taaldorp gaan cursisten oefenen met de Nederlandse taal in een semi-praktijk omgeving. Er wordt bijvoorbeeld een winkel nagebouwd waarin de cursisten boodschappen gaan doen en gaan afrekenen bij de kassa. Of er wordt een dokterspraktijk nagebootst waarin de cursist langs komt als patiënt met een klacht. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van echte materialen om het zo levendig mogelijk te maken. Alle cursisten krijgen een strippenkaart waarop zij een stempel krijgen als ze een activiteit binnen het Taaldorp hebben voltooid.

Belangrijke andere partners die aanwezig waren, zijn de steunpunten Inburgering van Schiedam en Vlaardingen, de beleidsadviseurs van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en St. Aanzet. Iedereen staat in de startblokken om met elkaar te gaan samenwerken aan een vruchtbare dienstverlening voor onze nieuwe-medelanders.

Stroomopwaarts MVS

Broersvest 110, Schiedam

Meer over Stroomopwaarts MVS →