Categorieën

Service

Vanaf eind dit jaar werkzaamheden in drie buurten

Vanaf eind dit jaar werkzaamheden in drie buurten
Wonen

Vanaf eind dit jaar werkzaamheden in drie buurten

  • Redactie
  • 18-10-2022
  • Wonen
Vanaf eind dit jaar werkzaamheden in drie buurten

Laatste nieuws: De gemeente Schiedam laat weten dat de plannenmakerij de berichtgeving hebben ingehaald. Mogelijk staat hieronder daarom niet meer actuele informatie. We werken uiteraard aan een snelle verversing van het bericht, met alle feiten correct.

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam richt de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt) opnieuw in. Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk worden meegenomen in dit project. De werkzaamheden starten eind van dit jaar.

Met de herinrichting wil de gemeente Schiedam voor een groenere, veiligere duurzamere en aangenamere leefomgeving zorgen. Over de herinrichting is onder andere gesproken met diverse klankbordgroepen. De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt de bestrating vernieuwd, wordt de riolering verbeterd (en/of vernieuwd), komen er nieuwe lichtmasten en wordt op verschillende plekken groen toegevoegd. Verder worden er - nieuwe -ondergrondse afvalcontainers geplaatst en straten opgehoogd. Ook is er aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het parkeren van auto’s en fietsen. De genoemde werkzaamheden worden vanaf eind dit jaar uitgevoerd in de Fabribuurt, Frankenlandbuurt en Liduinabuurt, alsook de Aleidastraat en de Vlaardingerdijk, tussen de Aleidastraat en Nieuwe Damlaan.

Om de overlast als gevolg van hevige regenval te beperken worden verschillende aanpassingen gedaan in de buurt. Zo worden er waterbergingen aangelegd en rioolbuizen vergroot en wordt de afvoer van regenwater aangepakt. De genoemde maatregelen zijn onderdeel van een groter plan: Klimaatbestendig Schiedam-West. In totaal worden er vier waterbergingen aangelegd. Deze komen onder het Vriendschapsplein, het plein aan de Westfrankelandsestraat, de Aleidastraat en de Warande.

Over de inrichting van het Vriendschapsplein, het speelpleintje bij de Westfrankelandsestraat, de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk is de gemeente in 2021 met buurtbewoners in gesprek gegaan. Dit is online gedaan. Via een online tool hebben geïnteresseerden in het voorjaar van 2021 kunnen reageren op het inrichtingsplan voor deze locaties. De reacties worden zo goed mogelijk verwerkt in het definitieve inrichtingsplan. Dit wordt eind 2022/begin 2023 gepresenteerd tijdens een online informatiebijeenkomst. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd, zo meldt de gemeente.

Zie ook dit artikel en ook dit artikel.