Categorieën

Service

Vier adressen voor mogelijke coffeeshop vallen af

Vier adressen voor mogelijke coffeeshop vallen af
Politiek

Vier adressen voor mogelijke coffeeshop vallen af

  • Redactie
  • 09-07-2019
  • Politiek
Vier adressen voor mogelijke coffeeshop vallen af
SCHIEDAM - Vijftien aanvragers hebben zich kandidaat gesteld bij de gemeente om een coffeeshop te beginnen. Vanmiddag maakte burgemeester Lamers bekend dat voor vier locaties de aanvraag inmiddels is geweigerd, te weten Rubensplein 4, Schiedamseweg 26, Broersveld 12A en Rotterdamsedijk 259 A.

In het totaal zijn er 12 of 13 locaties in het spel. Met één van die 12 of 13 locaties hebben vijftien kandidaten zich aangemeld voor de vacante vergunning voor een coffeeshop (het kan zijn dat meerdere aanvragers dezelfde locatie op het oog hebben). Ongeveer de helft van de aanvragers heeft reeds een omgevingsvergunning aangevraagd. "Dat was niet de bedoeling, maar het is wel toegestaan", zegt burgemeester Lamers. "Dat aanvragen is voorbarig en voor rekening en risico van de aanvragers." Twee van de aanvragen omgevingsvergunning kwamen in de openbaarheid (Rubensplein en Schiedamseweg) en leidden tot protesten van omwonenden en scholen. 

Lamers verwacht dat er komende week nog een aantal locaties geweigerd gaat worden. "Dan blijven er nog 2 à 3 mogelijke locaties over. Die gaan we dan nader toetsen. Onder welke rechtspersoon werkt men? Een toets van de antecedenten van de aanvragende persoon. Ook naar de kredietwaardigheid wordt gekeken. Deze zomer willen we de keus maken, direct daarna willen we in gesprek met de omwonenden rond de desbetreffende locatie", aldus Lamers.

De huidige drie coffeeshops in Schiedam zijn gevestigd in het centrum (Broersveld 3), in Nieuwland (Parkweg 373) en in de Gorzen (Hoofdstraat 311). Wat de gemeente betreft mag de volgende locatie wel iets 'beter gespreid' in de stad terechtkomen. Er is ook een aanvraag ingediend voor de Boterstraat, waar voorheen reeds een coffeeshop was gevestigd (door het sluiten van die coffeeshop kwam de vierde vergunning weer beschikbaar en te vergeven). De Boterstraat ziet de gemeente niet als een ideale locatie gezien onder meer voornoemde betere spreiding en de ervaren verkeersoverlast op die plek met de vorige coffeeshop daar.

In ons vorige artikel over dit onderwerp zijn tien locaties genoemd waarvoor een aanvraag voor een coffeeshop was ingediend, waaronder afvallers Rubensplein 4, Schiedamseweg 26, Broersveld 12A en Rotterdamsedijk 259 A en waaronder de niet als ideale locatie aangemerkte Boterstraat. De andere genoemde locaties zijn: Borodinlaan 68, 's-Gravelandseweg 618, Vlaardingenstraat 19a, Vlaardingenstraat 15/17 en Scholtenstraat 11. Op de vraag of burgemeester Lamers kon bevestigen dat voor dit vijftal locaties aanvragen voor een coffeeshop zijn ingediend, was het antwoord van de burgemeester 'ik ga daar niet op'.