Categorieën

Service

Vogelgriep op Stadsboerderij Holywood

Vogelgriep op Stadsboerderij Holywood
Nieuws

Vogelgriep op Stadsboerderij Holywood

  • Redactie/Vlaardingen24
  • 18-08-2022
  • Nieuws
Vogelgriep op Stadsboerderij Holywood

VLAARDINGEN - Op Stadsboerderij Holywood in Vlaardingen is vogelgriep uitgebroken. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene (ernstige) variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de 137 kippen, kalkoenen en kwartels geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de een-, drie- en tien-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Diergaarde Blijdorp ligt wel in het tien-kilometergebied. De maatregelen hebben geen gevolgen voor bezoekers van de dierentuin. Het vervoersverbod voor deze zone geldt per direct. Vlaardingen ligt in regio 12, waar de regionale ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht is.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. 

In het kader van de besmetting op deze locatie in Vlaardingen wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen.