Categorieën

Service

Waarom zoekt Schiedam geen verbinding met Palestina?

Waarom zoekt Schiedam geen verbinding met Palestina?
Politiek

Waarom zoekt Schiedam geen verbinding met Palestina?

  • Han van der Horst
  • 26-05-2024
  • Politiek
Waarom zoekt Schiedam geen verbinding met Palestina?

Jeruzalem gezien vanaf de Olijfberg; foto: Rawpixel


COLUMN - De fractie Denk in de gemeenteraad wil dat B&W de contacten met Israël en Israëlische bedrijven en instanties onder de loep neemt. De vraag is: bestaan die? Als dat het geval is, dienen ze onmiddellijk te worden verbroken. Dit vanwege de oorlog in Gaza.

De VVD heeft zich hier inmiddels al over opgewonden. Op deze manier wordt verdeeldheid gezaaid in de stad, zeggen de bondgenoten van Geert Wilders.

Er bestaan ongetwijfeld tal van banden tussen Schiedam als geheel en Israël. Stadgenoten hebben er familie en vrienden. Bedrijven doen zeker zaken met leveranciers in dat land of ze hebben er klanten. 

Het Pro Palestina-activisme in Nederland is sterk beïnvloed door de zogenaamde BDS-beweging. Dit Palestijnse initiatief heeft overal in de wereld aanhangers gevonden. BDS staat voor Boycot, Desinvestering, Sancties. Alle economische contacten met Israël moeten verbroken worden en investeringen teruggetrokken. In plaats daarvan komen er sancties. Israël is immers een apartheidsstaat en een koloniaal project. De niet-Arabische Israëli zijn immigranten van elders. Of ze stammen daarvan af. Ze horen er derhalve niet thuis. 

Moet Schiedam zich nu aansluiten bij deze strategie. Zal dat helpen bij het ontstaan van een vreedzaam Palestina met ruimte voor iedereen die er nu woont? De kans is klein. Eerder leidt een strijd waarin zowel Israël als Palestina elkaar het bestaansrecht misgunnen tot de ondergang van allen. Nederland is dan ook samen met de meeste andere westerse mogendheden voorstander van een tweestatenoplossing. Als Israëli en Palestijnen na een eeuw strijd moeten toegroeien naar wederzijds vertrouwen, dan kan dat in beide gevallen alleen door middel van een eigen soevereine staat: een Israël en Palestina die naast elkaar bestaan en streven naar samenwerking.

De hoofdstad van beide landen is Jeruzalem. Daarvoor kiezen we het model Maastricht. Dat is niet zo krankzinnig als het lijkt. Ooit was Maastricht één stad met twee heren, de bisschop van Luik en de Staten-Generaal in Den Haag. Dat kan met Jeruzalem ook. De regeringen van Israël en Palestina zetelen allebei in Jeruzalem, net als de twee parlementen. Het is de culturele hoofdstad van Israël en Palestina. Palestijnen en Israëli hebben er vrijelijk toegang. Jeruzalem is een bijzondere gemeente die zich bezighoudt met zaken die alleen maar in gezamenlijkheid georganiseerd kunnen worden. Te denken valt aan planologie, de politie, wegenbouw en het openbaar vervoer. Het oppergezag berust bij een gemengde commissie uit de Knesset en het Palestijnse parlement. Wie daadwerkelijk in Jeruzalem wil wonen, moet economisch aan de stad gebonden zijn of huwen met een Jeruzalemse partner.

Deze tweestatenoplossing kan op den duur leiden tot een hereniging die het land maakt tot een nationaal tehuis voor alle joden en alle Palestijnen tegelijk. Daar zal gezien de huidige wederzijdse haat wel een generatie of wat overheen gaan, maar dat moet je er voor over hebben. Het is nu van belang dat beide volkeren ophouden hun energie en hun geld te besteden aan oorlog. Dat ze allebei beginnen aan de opbouw van een eigen welvarende samenleving.

Kan Schiedam daar een rol in spelen? Zeker. Niet door relaties met Israël te verbreken, maar door nieuwe aan te knopen met Palestina. De TU Delft heeft verklaard bij te willen dragen aan de wederopbouw in Gaza als daar behoefte aan blijkt. Het college van bestuur staat open voor suggesties.

Zo´n bereidverklaring kan Schiedam ook afgeven. Er zit in deze stad genoeg kennis, kunde en vakmanschap waar ze in Gaza het nodige mee kunnen. Dat is nu al buiten kijf. Er zijn gegarandeerd Schiedammers met familie in Palestina. En wie weet doen we er zelfs al zaken mee.

Zouden Denk en de VVD elkaar op dit punt niet moeten vinden?