Categorieën

Service

Woongemeenschap in wording zoekt bondgenoten

Woongemeenschap in wording zoekt bondgenoten
Wonen

Woongemeenschap in wording zoekt bondgenoten

  • Redactie
  • 08-05-2023
  • Wonen
Woongemeenschap in wording zoekt bondgenoten

Zo is - bij gebrek aan een concrete plek op het netvlies - zoals Veldhoven zich de woongemeenschap voorstelt, plastisch verbeeld


SCHIEDAM - “Wonen met een fijne groep mensen, die bereid is dingen te delen. Waar naar elkaar wordt omgekeken. Op een mooie plek, waar het fijn wonen is, met groen, maar ook in de nabijheid van voorzieningen, dus misschien aan de rand van de stad. Waar we iets kunnen betekenen voor de buurt of de wijk; leven is tenslotte groter dan alleen het goed hebben voor jezelf.”

Zie hier hier het ideale plaatje van Mirjam Veldhoven, dat ze ‘eruit flapt’ als je haar vraagt hoe ze de woongemeenschap voor zich ziet waaraan ze werk. De eerste stappen zijn gezet, nu gaat het erom dat visioen om te zetten in actie. 

Het eerste moment van actie is op 12 mei, als Veldhoven met anderen een ‘actie-avond’ belegt. In maart was een eerste bijeenkomst, georganiseerd door de drie mensen met het eerste idee voor de gemeenschap (behalve Veldhoven haar vrouw Joke en André, een liefhebber van een groene leefomgeving), bij De Buurtvrouw. Toch wel een beetje tot hun verrassing kwamen daar vijftien mensen op af. 

“En het mooie was: we zaten eigenlijk allemaal op dezelfde lijn. Te weten: we willen samen bij anderen in de buurt wonen, maar willen ook ruimte voor eigen privacy.” Veldhoven spreekt daarom niet van een woongroep, maar van een woongemeenschap. “Het mag allemaal wat losser. We zullen moeten kijken hoe het uitpakt, maar nu al zaten we niet op de lijn van alles samen doen, samen eten. Maar meer van de co-housing, zoals ze dat in België noemen: een groep mensen die bij elkaar in de buurt woont, bepaalde zaken deelt, bijvoorbeeld ook gemeenschappelijke ruimtes, maar van de groep laat afhangen wat er samen wordt gedaan of niet. Samen eten? Dagelijks, wekelijks, of maandelijks? We spraken bijvoorbeeld over het delen van de wasmachine. Maar ook over het inzetten van ieders talenten.” Wat ook opviel tijdens die eerste ontmoeting: velen komen uit ‘de sociale hoek’: “Werken in het ziekenhuis of het maatschappelijk werk en andere dienstverlening.”

Dat is allerminst nodig of gewenst, een uniforme achtergrond van de bewoners van de gedeelde woonvoorziening, zo stelt Veldhoven. “In Nederland en ook in Schiedam wordt gesproken over een knarrenhof, dus een woonvoorziening voor 55-plussers. Daar is ook een landelijke organisatie actief mee bezig, om die te ontwikkelen. De raad heeft aangegeven graag een knarrenhof te willen zien in de stad, gezien de toenemende zorgvraag. Maar wat ons betreft is het leuker en beter om een meer heterogene groep te vormen, met verschillende leeftijden, maar ook maatschappelijke achtergronden. Van eenpitters en gezinnen.” 

En wat kan de groep betekenen voor de omgeving? “Nou, regelmatig koffiedrinken samen, en eten. En we gaan zien wat ieder te bieden heeft. Een van de mensen die nu meedenken doet aan pottenbakken… in feite alles wat we te bieden hebben kunnen we aanbieden.”

Veldhoven en haar eerste geestverwanten deden het idee voor de woongemeenschap op in Coronatijd, of kort daarna. “Mijn moeder hield van koken voor een ander. Maar daar kwam minder vraag naar toen de pandemie wegebde.” Zelf heeft ze een zoon met een beperking, ook die lijkt gebaat bij een ‘ruimer gezin’ om zijn volwassen leven te leven.

Zorgzaam Samenwonen in Schiedam (ZSiS) is het initiatief al gedoopt. Het moet een gezamenlijke woonvorm worden van mensen die eigenaar zijn van de woning en die huren.

Het zoeken is nog naar een locatie. Veldhoven heeft al verschillende mogelijkheden op het oog, en kijkt in eerste instantie naar Schiedam. Ze buurtte al her en der op plekken, vooral aan de rand van de stad, die er interessant uitzagen of waarvan ze weet dat er ontwikkelingen spelen.  “We staan open voor goede ideeën en tips. Waarbij we ons ook realiseren dat het ook een beetje zoeken is naar een speld in een hooiberg.”

Ook de gemeente Schiedam werkt graag mee, zo stelt Veldhoven, met dezelfde achtergrond. “Maar het is een niche, plekken waar geen grote projectontwikkelaar zijn zinnen op heeft gezet. En de overheid kan plekken niet maar aanbieden aan een enkele groep.” Dus het terrein voor het station waar S’maak gepland stond…? Weinig kans. De groene stroken rond de Voorhaven? “Daar schijnen ook hindernissen vanwege de industrie.” Bedrijventerrein Kethel, dat heeft ook mooie groene stukken… maar ook de Willibrordusschool, toen Veldhoven daar langsliep begon het ook te kriebelen. “Maar het gebouw schijnt niet goed.”

Dus: veel werk aan de winkel. Tijdens de komende ontmoeting zullen werkgroepen worden ingesteld, aldus Veldhoven: ‘Locaties’, somt ze op: “Inhoud en samenwonen, financiering (‘banken zijn niet erg ingesteld op dit soort woonvormen, Duitse banken schijnen iets makkelijker’) en promotie/communicatie.” Dat lijken de grote opgaven voor de komende tijd. Die het best te tackelen lijken, zo schat de Schiedamse (uit de Warande) in, met een actieve groep van zo’n 25 mensen. “Daarna zou, als de woongemeenschap er eenmaal is, deze een man of veertig groot kunnen zijn.”

En wanneer het zo ver is? Een jaar of vier, vijf, daar hoopt Veldhoven op. “De meeste van de mensen die nu meedoen hebben best wel wat tijd, hebben nu een goed onderkomen. Er was een meisje van 25 die snel iets zocht. Maar zij werd toen we het over de plannen hadden zo enthousiast…”

Contact, E: [email protected].