Concrete adviezen voor fijn opgroeien

28-10-2016 Gezond Redactie

Stemmen in de kindergemeenteraad - en de publieke tribune doet mee

SCHIEDAM – Een 24/7-juf, waar je altijd terechtkunt. Positieve filmpjes om discriminatie tegen te gaan. Kinderen met een beperking die zelf meedenken of ze naar een 'gewone' of een speciale school gaan.

De adviezen van de kindergemeenteraad om 'Fijn Opgroeien' in de stad dichterbij te brengen, waren vanmorgen legio en divers. En concreet! De 24 kinderen uit de raad, ondersteund door volwassen 'specialisten' en de kinderen op de publieke tribune, van de Taaltuin, Christelijke Basisschool Kethel, de St.-Jan en de Vlinder, besteedden hun vergadertijd goed. In de lessen legden zij die goed opletten – en waren ze dat niet allemaal?! – de basis voor een sterke inhoudelijke inbreng. De stad kan er zijn voordeel mee doen.

Beter weten bij wie je terecht kan als je niet goed in je vel zit; weten wie de vertrouwenspersoon op school is. Discriminatie tegengaan door rolmodellen te benoemen – en waarom niet: zelf te zijn. En die dan laten figureren in positieve filmpjes. De adviezen lagen vaak op het snijvlak van gezondheid en veiligheid.

Wethouder Patricia van Aaken, een van de specialisten in de raadszaal van het stadhuis, was onder de indruk van de adviezen en zag direct aanknopingspunten. “Ik wil best meedoen aan de positieve filmpjes.” Ook de 'samensportdag' kon haar bekoren: “Ik ga met Nathalie Gouweleeuw (wethouder Sport, red.) kijken hoe we die op kunnen pakken.” Onlangs organiseerde de gemeente een sportdag voor mensen met een beperking; een sportdag voor deze zelfde doelgroep, samen met mensen-zonder-beperkingen (nou ja, dat hopen we dan maar); dat was ook een idee van de kindergemeenteraad.

Dat fijn opgroeien niet vanzelfsprekend is, daar weten de meeste kinderen ondertussen wel vanaf. Pesten bleek voor de raad een belangrijk onderwerp, net als de 'volwassen' versie daarvan, discriminatie. “Ik werd soms best vaak gepest”, klinkt er in de Aleidazaal. Het antwoord kwam er achteraan: “Iemand met een beperking kan wel je vriend zijn, want je weet niet hoe hij echt is. Het is een slechte eigenschap als je van tevoren gaat oordelen.” Mensen kennen elkaar niet genoeg, was de analyse die gemaakt werd om pesten goed te begrijpen. Nou, daar valt natuurlijk alles aan te doen. Een buurtdag bijvoorbeeld. Of dus die filmpjes – maar daarvan is even de vraag wie bepaalt wat 'positief' is, zo komt ondergetekende inspreker even de lol verpesten...

De kinderraadsleden zijn ondertussen begonnen aan hun tweede jaar van hun tweejaarlijkse termijn. Hun ervaring groeit, net als de ondersteuning van de kinderen van de scholen die bij toerbeurt ook lessen volgen, verzorgd door medewerkers van De Kleine Ambassade.Gerelateerd