B&W wil extra eisen aan ondernemers met kwade wil

02-11-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – B&W van Schiedam wil een extra instrument om malafide ondernemers aan te pakken. Burgemeester Cor Lamers moet de mogelijkheid krijgen om deze bedrijven extra vergunningen te vragen, zo stelt het college de gemeenteraad voor.

Volgens het voorstel moet in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de mogelijkheid worden opgenomen om een extra vergunningplicht op te leggen. Zowel bij nieuwe vestigingen als bij bestaande ondernemingen. Niet generiek, maar gericht op een bepaald probleem. “Dat kan dan gaan om een adres, om een straat, maar ook om een bepaalde branche bijvoorbeeld.” Lamers benadrukt dat de maatregel past in het kader van handhaving van de openbare orde, een taak die in een gemeentebestuur valt in de portefeuille van de burgemeester.

De maatregel is nodig omdat andere middelen langzaam hun kracht verliezen, zo stelt Lamers in een toelichting. En het is allerminst zijn hobby om omwonenden van een pand waar bij herhaling een wietkwekerij is ontmanteld, uit te moeten leggen dat eenzelfde crimineel in hetzelfde pand opnieuw begonnen is met zijn illegale zaakjes.

Hennepkwekerijen en bordelen zijn voor de hand liggende 'ondernemingen' waarvoor Lamers graag de nieuwe vergunningplicht wil inzetten. Maar ook andere branches komen in aanmerking. “De georganiseerde criminaliteit is stevig aanwezig in onze regio. Ze infiltreert steeds meer in traditionele economische activiteiten”, aldus de burgemeester. “Hoe logisch is het dat er op de Beijerlandselaan in Rotterdam zo veel bruidsmodezaken zitten? Waar je maar zelden mensen binnen ziet.” Volgens Lamers zijn er meer en meer bedrijven die slechts bestaan om crimineel geld wit te wassen.

Hij noemt het Rotterdamse voorbeeld omdat Schiedam en de grote buur samen de vergunningmaatregel nemen. Ahmed Aboutaleb kreeg in juni al toestemming van de Rotterdamse raad, Lamers hoopt binnenkort te kunnen volgen. Zij volgen een aanpak die in eerste instantie in Brabant (waar ook duidelijk is dat de onderwereld steeds meer oprukt naar de reguliere economie) is uitgedokterd. “We zijn de derde of vierde stad in Nederland die dit gaat doen”, na in ieder geval Tilburg.

Gezamenlijk pakken Schiedam en Rotterdam ook de criminaliteit in de Spaanse Polder aan. Het ligt voor de hand, aldus Lamers dat daar ook de eerste vergunningen worden geëist.

Schiedam en Rotterdam beschikken sinds enige tijd samen in de Spaanse Polder over een 'werkpand en een kantoorpand', bijvoorbeeld voor de politie te gebruiken als uitvalsbasis. “Drie bedrijven die om de hoek zitten, hebben sinds we dit pand hebben geopend, hun deuren al gesloten.” De grond werd hen volgens Lamers blijkbaar te heet onder de voeten.

“Er zijn branches waar je als overheid geen zicht meer op hebt”, aldus de burgemeester. Een vinger tussen de deur, zoals de overheid die tot niet zo lang geleden had in de vorm van verplichte bouw- of hinderwetvergunningen, is er niet meer. In het omgevingsrecht en de milieuregels zijn vele vrijstellingen of ontbreekt een meldplicht. “Zelfs de milieudienst en de politie weten niet welke bedrijven er in bepaalde panden zitten.”

Lamers haast zich te zeggen dat hij wil waken voor 'ondernemertje-pesten.' “We willen niet ondernemers de ruimte benemen om zich te manifesteren, maar we willen wel voorkomen dat ze foute dingen doen. We willen de maatregel voorzichtig introduceren.” In de ogen van Lamers is het toch een soort paardenmiddel.

De middelen die er al zijn, zoals de Bibob-procedure, verliezen langzamerhand hun kracht, juist omdat de onderwereld doorkrijgt hoe er mee om te gaan. Met de Bibob kunnen bestuurorganen als de gemeente de achtergrond van een persoon of bedrijf onderzoeken, bijvoorbeeld bij het gunnen van een opdracht of het verlenen van een subsidie. “Voor een Bibob-procedure moet wel gerechte en zwaarwegende argumenten hebben”, aldus Lamers. Deze procedure vergt ook de nodige tijd, die er soms niet is.

De gemeenteraad zal bij het inzetten van de nieuwe vergunningmaatregel direct worden geïnformeerd, aldus de burgemeester.
Gerelateerd